Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > HỌC BỔNG > Học bổng ngoài ngân sách > THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG CỦA TỔ CHỨC SHINNYO-EN, NHẬT BẢN NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG CỦA TỔ CHỨC SHINNYO-EN, NHẬT BẢN NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Công tác HSSV xin gửi thông tin tới các ISer về học bổng Shinnyo-en Nhật Bản năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

* Đối với HSSV đã nhận được học bổng Shinnyo:

- Năm học 2019-2020 có kết quả học tập loại Khá và kết quả rèn luyện đạt loại Tốt trở lên

- Ưu tiên học sinh, sinh viên: Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập, tham gia hoạt động lớp - Đoàn - Hội, hoạt động xã hội- cộng đồng, nghiên cứu khoa học,...

- Trường hợp học sinh, sinh viên đã được nhận học bổng nhưng không đáp ứng yêu cầu sẽ được thay thế bằng HSSV cùng khóa học, có đủ tiêu chuẩn

* Đối với HSSV lần đầu nhận được học bổng Shinnyo:

- Sinh viên năm thứ nhất đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020

- Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập

2. Chỉ tiêu: Khoa Quốc tế nhận 3 suất học bổng

3. Trị giá mỗi suất học bổng: 300USD/sinh viên/năm học

4. Hồ sơ đăng ký học bổng:

* Đối với HSSV đã nhận được học bổng:

- Bảng điểm học tập năm học 2019-2020, có xác nhận của đơn vị

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu tại công văn)

- Báo cáo việc sử dụng tiền học bổng

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có)

- Bản photo các giấy chứng nhận về: Hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt động xã hội-cộng đồng, nghiên cứu khao học... (nếu có)

* Đối với HSSV lần đầu tiên được nhận học bổng:

- Bản photo giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu)

- Bài viết tìm hiểu về tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản và học bổng Shinnyo (có độ dài khoảng 02 trang A4)

- Bản photo các chứng nhận về: Hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt động xã hội-cộng đồng, nghiên cứu khoa học...(nếu có)

5. Hạn nộp hồ sơ:

Với hồ sơ HSSV đã được nhận học bổng trước đó: 20/10/2020

Hồ sơ xin học bổng nộp cho Cô Nguyễn Thị Hương Giang – Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Phòng 303 nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum

Xem chi tiết công văn tại đây

Trang chủ > HỌC BỔNG > Học bổng ngoài ngân sách > THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG CỦA TỔ CHỨC SHINNYO-EN, NHẬT BẢN NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG CỦA TỔ CHỨC SHINNYO-EN, NHẬT BẢN NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Công tác HSSV xin gửi thông tin tới các ISer về học bổng Shinnyo-en Nhật Bản năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

* Đối với HSSV đã nhận được học bổng Shinnyo:

- Năm học 2019-2020 có kết quả học tập loại Khá và kết quả rèn luyện đạt loại Tốt trở lên

- Ưu tiên học sinh, sinh viên: Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập, tham gia hoạt động lớp - Đoàn - Hội, hoạt động xã hội- cộng đồng, nghiên cứu khoa học,...

- Trường hợp học sinh, sinh viên đã được nhận học bổng nhưng không đáp ứng yêu cầu sẽ được thay thế bằng HSSV cùng khóa học, có đủ tiêu chuẩn

* Đối với HSSV lần đầu nhận được học bổng Shinnyo:

- Sinh viên năm thứ nhất đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020

- Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập

2. Chỉ tiêu: Khoa Quốc tế nhận 3 suất học bổng

3. Trị giá mỗi suất học bổng: 300USD/sinh viên/năm học

4. Hồ sơ đăng ký học bổng:

* Đối với HSSV đã nhận được học bổng:

- Bảng điểm học tập năm học 2019-2020, có xác nhận của đơn vị

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu tại công văn)

- Báo cáo việc sử dụng tiền học bổng

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có)

- Bản photo các giấy chứng nhận về: Hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt động xã hội-cộng đồng, nghiên cứu khao học... (nếu có)

* Đối với HSSV lần đầu tiên được nhận học bổng:

- Bản photo giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu)

- Bài viết tìm hiểu về tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản và học bổng Shinnyo (có độ dài khoảng 02 trang A4)

- Bản photo các chứng nhận về: Hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt động xã hội-cộng đồng, nghiên cứu khoa học...(nếu có)

5. Hạn nộp hồ sơ:

Với hồ sơ HSSV đã được nhận học bổng trước đó: 20/10/2020

Hồ sơ xin học bổng nộp cho Cô Nguyễn Thị Hương Giang – Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Phòng 303 nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum

Xem chi tiết công văn tại đây