Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > HỌC BỔNG > Học bổng theo ngân sách và chương trình trao đổi quốc tế > THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA ĐẠI HỌC SCIENCES (PHÁP) VÀ ĐH KANSAI (NHẬT BẢN)

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA ĐẠI HỌC SCIENCES (PHÁP) VÀ ĐH KANSAI (NHẬT BẢN)

Phòng Công tác HSSVxin gửi thông tin đến các ISer về thông tin chương trình học bổng trao đổi sinh viên của ĐH Sciences - Pháp và ĐH Kansai – Nhật Bản. Cụ thể như sau:

 Đối tượng tham dự: Sinh viên hoặc học viên cao học thuộc ĐHQGHN.

 Thời gian tham dự: 1 kỳ hoặc 1 năm (từ học kỳ II năm học 2020-2021).

 Chỉ tiêu: 03 sinh viên/học viên.

1. Học bổng trao đổi sinh viên Đại học Sciences Po, CH Pháp:

Điều kiện:

- Là sinh viên đại học năm thứ 3 đang theo học tại khoa.

- Có điểm TBC GPA tối thiểu: 2.8/4.0.

- Trình độ ngoại ngữ: Tối thiểu tiếng Anh IELTS 5.5, tiếng Pháp B2 hoặc tương đương.

Hồ sơ đăng ký:

- Sinh viên hoàn thiện mẫu đăng ký của ĐHQGHN

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- CV cá nhân (bằng tiếng Anh hoặc Pháp).

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện.

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.          

- Kế hoạch học tập ở ĐH Sciences Po.

Hạn nộp hồ sơ: Trước này 14/10/2020

Chi tiết tại đây

2. Học bổng trao đổi sinh viên của Đại học Kansai, Nhật Bản:

Điều kiện:

- Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 đang theo học tại Khoa.

- Có điểm TBC GPA tối thiểu: 2.8/4.0.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5, TOEIC 580, TOEFL iBT 60, TOEFL ITP 505 và tiếng Nhật tối thiểu N2.

Hồ sơ đăng ký:

- Sinh viên hoàn thiện mẫu đăng ký của ĐHQGHN  và của ĐH Kansai.

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- CV cá nhân.

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.          

- Kế hoạch học tập ở ĐH (học viên cao học).

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện (mẫu của ĐH Kansai).

- Giấy cam kết cho sinh viên/học viên trao đổi.

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 08/10/2020

Chi tiết tại đây

ĐĂNG KÝ 02 HỌC BỔNG TẠI ĐÂY

Mọi chi tiết phản hồi có thể liên hệ cô Huyền Trang (SĐT: 086 2966068, email: trangnth@isvnu.vn)

Trang chủ > HỌC BỔNG > Học bổng theo ngân sách và chương trình trao đổi quốc tế > THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA ĐẠI HỌC SCIENCES (PHÁP) VÀ ĐH KANSAI (NHẬT BẢN)

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA ĐẠI HỌC SCIENCES (PHÁP) VÀ ĐH KANSAI (NHẬT BẢN)

Phòng Công tác HSSVxin gửi thông tin đến các ISer về thông tin chương trình học bổng trao đổi sinh viên của ĐH Sciences - Pháp và ĐH Kansai – Nhật Bản. Cụ thể như sau:

 Đối tượng tham dự: Sinh viên hoặc học viên cao học thuộc ĐHQGHN.

 Thời gian tham dự: 1 kỳ hoặc 1 năm (từ học kỳ II năm học 2020-2021).

 Chỉ tiêu: 03 sinh viên/học viên.

1. Học bổng trao đổi sinh viên Đại học Sciences Po, CH Pháp:

Điều kiện:

- Là sinh viên đại học năm thứ 3 đang theo học tại khoa.

- Có điểm TBC GPA tối thiểu: 2.8/4.0.

- Trình độ ngoại ngữ: Tối thiểu tiếng Anh IELTS 5.5, tiếng Pháp B2 hoặc tương đương.

Hồ sơ đăng ký:

- Sinh viên hoàn thiện mẫu đăng ký của ĐHQGHN

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- CV cá nhân (bằng tiếng Anh hoặc Pháp).

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện.

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.          

- Kế hoạch học tập ở ĐH Sciences Po.

Hạn nộp hồ sơ: Trước này 14/10/2020

Chi tiết tại đây

2. Học bổng trao đổi sinh viên của Đại học Kansai, Nhật Bản:

Điều kiện:

- Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 đang theo học tại Khoa.

- Có điểm TBC GPA tối thiểu: 2.8/4.0.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5, TOEIC 580, TOEFL iBT 60, TOEFL ITP 505 và tiếng Nhật tối thiểu N2.

Hồ sơ đăng ký:

- Sinh viên hoàn thiện mẫu đăng ký của ĐHQGHN  và của ĐH Kansai.

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- CV cá nhân.

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.          

- Kế hoạch học tập ở ĐH (học viên cao học).

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện (mẫu của ĐH Kansai).

- Giấy cam kết cho sinh viên/học viên trao đổi.

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 08/10/2020

Chi tiết tại đây

ĐĂNG KÝ 02 HỌC BỔNG TẠI ĐÂY

Mọi chi tiết phản hồi có thể liên hệ cô Huyền Trang (SĐT: 086 2966068, email: trangnth@isvnu.vn)