Về kỹ năng sống

Nhóm 1 – Các kỹ năng trong nội dung Khám phá bản thân bao gồm: 

– Nhận diện suy nghĩ, cảm xúc.

– Quan sát và tập trung.

– Xác định ưu nhược điểm.

– Nắm bắt các phản hồi của cá nhân.

– Thấu hiểu ngôn ngữ cơ thể và các mối quan hệ.

Nhóm 2 – Các kỹ năng trong nội dung Quản lý Bản thân bao gồm:

– Quản lý, huấn luyện tâm trí.

– Chuyển hóa suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực.

– Giải tỏa Stress.

– Tư duy hiệu quả.

– Lắng nghe tích cực.

– Giao tiếp phi bạo lực.

– Xây dựng các mối quan hệ.

– Sử dụng ngôn ngữ tích cực.

– Định vị bản thân hiệu quả.

– Sống cân bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *