Về kỹ năng học tập

Nhóm 1 – Kỹ năng học thuật:  

– Kỹ năng viết (Academic writing skills, essay, assignment, report, literature review, critical review).

– Kỹ năng đọc, ghi chép trên lớp và tự đọc (reading, note-taking and independent study skills).

– Kỹ năng ôn thi (exam preparation).

– Tư duy phản biện (Critical thinking).

– Tư duy sáng tạo (Creative thinking).

Nhóm 2 – Nhóm kỹ năng tin học:

– Kỹ năng tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint).

– Ứng dụng các công cụ Google trong học tập, tổ chức công việc và nghiên cứu.

Nhóm 3 – Nhóm kỹ năng quản lý thông tin:

– Phương pháp tìm kiếm và tổ chức thông tin (Information searching and organizing strategy).

– Trích dẫn tài liệu và tránh đạo văn (Academic Integrity, Citing and referencing how to avoid plagiarism).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.