THÔNG BÁO TUYỂN SINH SINH VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGẮN HẠN “THE HELP XPERIENCE” TẠI TRƯỜNG ĐH HELP – MALAYSIA

(English caption below)

Thân gửi các bạn sinh viên,
Phòng Công tác học sinh sinh viên xin chuyển tới các bạn thông tin Chương trình Du học ngắn hạn tại ĐH HELP (Malaysia) 2022 của Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội được tổ chức 01 tuần từ ngày 04/09/2022 đến ngày 10/09/2022. Đây là dịp để đại diện sinh viên ĐHQGHN nói chung, sinh viên Trường Quốc tế nói riêng cùng tiếp xúc, giao lưu về văn hóa, học thuật, ngoại giao với sinh viên trường ĐH HELP (Malaysia); đồng thời quảng bá, giới thiệu nền văn hóa, giáo dục, xã hội, kinh tế của Việt Nam tới sinh viên quốc tế.
Tham gia chương trình du học trải nghiệm ngắn hạn, sinh viên có cơ hội trải nghiệm môi trường quốc tế, bồi dưỡng và tăng cường kỹ năng lãnh đạo, khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc nhóm, khả năng hội nhập và phát triển các kỹ năng mềm trong tương lai; nâng cao hiểu biết, kiến thức cũng như khả năng ngoại ngữ của mình. Sinh viên sẽ nhận được giấy chứng nhận sau khi kết thúc khóa học.
Chương trình bao gồm các hoạt động trên lớp (kiến thức Marketing chuyên nghiệp, làm việc nhóm, hội thảo…) và các hoạt động thăm quan thực tế doanh nghiệp (công ty chế tác thiếc Royal Selangor, các doanh nghiệp tại Malaysia, Sở giao dịch chứng khoán Malaysia, Bursa  Malaysia, Văn phòng Bộ công thương Malaysia…). Bên cạnh những giờ học trên lớp sinh viên còn được khám phá, tìm hiểu các di sản, văn hoá, du lịch của Malaysia (Tháp đôi KLCC,đền Thean Hou/ Chợ trung tâm…).
1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
– Sinh viên các trường Đại học tại Hà Nội (ưu tiên sinh viên trường Quốc tế – ĐHQGHN) có nguyện vọng tham gia khóa học;
– Có chứng chỉ IELTS còn hạn sử dụng đạt tối thiểu 5.5 hoặc tương đương;
– Có kết quả học tập và rèn luyện tốt (GPA tích lũy từ 3.0/4.0 trở lên) và kinh nghiệm tham gia các hoạt động ngoại khóa quốc tế là một lợi thế.
2. Lệ phí tham gia: 23.500.000 đồng/sinh viên (mức lệ phí đã được ưu đãi)
3. Hình thức tổ chức: Du học tại ĐH HELP (Malaysia) trong 01 tuần từ ngày 04/09/2022 đến ngày 10/09/2022
4. Hình thức, hồ sơ và thời hạn đăng ký

Đăng ký quan tâm để tìm hiểu thêm thông tin và được tư vấn tại https://bit.ly/ĐKXTHELP hoặc quét mã QR code:

– Nộp hồ sơ bản mềm đăng ký tham gia trước ngày 06/06/2022 tới địa chỉ studytour@isvnu.vn gồm:

  • Đơn đăng ký tham dự chương trình theo mẫu của Trường Quốc tế – ĐHQGHN (1 bản); (Nộp bổ sung sau khi nhận đơn đăng ký theo form online)
  • Bảng điểm đại học tính đến học kỳ gần nhất có xác nhận của trường Đại học đang theo học;
  • Bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh (IELTS, TOEFL) còn hạn sử dụng;
  • Sơ yếu lý lịch hoặc bản tóm tắt thành tích, hoạt động, Curriculum Vitae (CV)

– Hình thức tuyển chọn: xét hồ sơ và phỏng vấn
– Thời gian phỏng vấn (dự kiến): 06 – 10/06/2022
– Thời hạn nộp lệ phí: trước ngày 11/06/2022
– Tập huấn trước chương trình: 20/07/2022
Mọi thắc mắc liên hệ
Phòng Công tác sinh viên

Điện thoại: Cô Cao Thị Hương Giang 0386809998
Email: giangcth@isvnu.vn
Địa chỉ: Phòng 303, tầng 3, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Trân trọng thông báo.

 

OFFICIAL ANNOUNCEMENT
VNU-IS STUDY TOUR “THE HELP XPERIENCE” IN MALAYSIA IS OPEN FOR REGISTRATION!

Dear students,
The Office of Student Affairs presents to you the information about the study tour at HELP University (Malaysia) organized by VNU – International School for one week, from September 4, 2022 to September 10, 2022. This is an opportunity for representatives of VNU as well as VNU – International School to come together with HELP University’s students for cultural, educational and professional exchange. This is also a great chance for you to promote your country to friends from all around the world.
Participating in “The HELP Xperience”, students will be able to experience an international environment at HELP university, so as to foster leadership skills, soft skills, adaptability, and the ability to work independently or in groups. All participants will receive a certificate upon completion of the programme.
The programme includes classroom activities (marketing classes, group work, seminars…) and site visits to Royal Selangor – a tin production company, Bursa Malaysia – the stock exchange of Malaysia, Ministry of International Trade and Industry, and other businesses. Besides classroom hours, students can also explore and learn about the heritage, culture and history of Malaysia through trips to KLCC Twin Towers, Thean Hou Temple/ Central Market, etc.
1. Selection criteria
– Students of universities in Hanoi (priority is given to students from VNU – International School);
– A valid IELTS certificate of at least 5.5 or equivalent;
– Adequate academic performance and self-assessment results (cumulative GPA of 3.0/4.0 or higher)
– International extracurricular activities/ exchange experience is an advantage.
2. Fee: 23,500,000 VND/student.
3. Programme format: Study abroad at HELP University (Malaysia) for 1 week from September 4, 2022 to September 10, 2022
4. Application and deadline for registration

To get more information or to get in touch with our advisor, please visit https://bit.ly/ĐKXTHELP or scan the QR code:

– Applicants must submit the soft copy for registration before 06/06/2022 to the email studytour@isvnu.vn, including:

  • Application form (1 copy); (Instruction on how to submit the hard copy will be given to you soon after)
  • Academic transcript up to the most recent semester with confirmation of the university you are attending;
  • Notarized copy of a valid English language certificates (IELTS, TOEFL);
  • Curriculum vitae or summary of highlight achievements and activities

– Selection method: application review and interview
– Interview time (expected): 06 – 10/06/2022
– Fee payment deadline: before June 11, 2022
– Pre-program training: 20/07/2022

For inquiries, please contact:
Office of Student Affairs

Ms. Cao Thi Huong Giang
Phone: 0386809998
Email: giangcth@isvnu.vn
Address: Room 306, 3rd floor, Building C, HACINCO Student Village, 79 Nguy Nhu Kon Tum, Thanh Xuan, Hanoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *