SỰ PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC VÀ XU THẾ TUYỂN DỤNG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2022

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với những tiến bộ vượt bậc của công nghệ, khoa học kỹ thuật đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi cơ quan, chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn cầu. Cùng với cách mạng 4.0, chuyển đổi số là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2020.

Tại Việt Nam, khái niệm “Chuyển đổi số” thường được hiểu là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

Với sự phát triển của Điện toán đám mây và Thương mại điện tử, ngày nay việc đảm bảo an toàn thông tin được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, và sẽ trở thành ngành có nhu cầu nhân lực rất lớn trong tương lai. Việc đảm bảo an toàn thông tin lúc này không chỉ là việc bảo vệ hệ thống khỏi những tấn công của hacker, mà còn là đảm bảo các gói tin chạy an toàn, không mất mát khi truyền dữ liệu.

An toàn Không gian số (Cyber Security), sinh viên tham gia chương trình được trang bị đầy đủ kiến thức hàn lâm, song song với việc chú trọng gia tăng thời lượng thực hành, cũng như học thông qua trải nghiệm tại hệ thống các phòng lab nghiên cứu, cũng như tại các công ty, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực CNTT&TT của Việt Nam và trên Thế giới. Với hệ thống bài thí nghiệm và thực hành theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đào tạo ra các chuyên gia trình độ cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực của Công nghiệp 4.0 và Chiến lược Chuyển đổi số Quốc gia.

Chương trình đào tạo CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ỨNG DỤNG (Applied Information Technology, AIT) là ngành đào tạo đươc các chuyên gia hàng đầu của Trường Quốc tế – ĐHQGHN dày công nghiên cứu và thiết kế. AIT cung cấp những kiến thức nền tảng gồm mật mã ứng dụng, an toàn phần mềm và hệ thống, phân tích mã độc, phòng chống tấn công mạng, điều tra số, an ninh sinh trắc học, blockchain, và nhiều học phần liên quan đến kỹ năng đổi mới sáng tạo, và khởi nghiệp. 

Với định hướng đào tạo chuyên gia, sinh viên ngành AIT được trang bị đầy đủ kiến thức hàn lâm, song song với việc được chú trọng gia tăng thời lượng thực hành, cũng như học thông qua trải nghiệm tại hệ thống các phòng lab nghiên cứu, cũng như tại các công ty, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực CNTT&TT nói chung và Cyber Security nói riêng trong và ngoài nước. Công nghệ 4.0 phát triển cũng là bước đà giúp ngành CNTT ngày càng được mở rộng. Nhiều sáng kiến sáng tạo trong CNTT có tầm ảnh hưởng thiết yếu đến các ngành nghề liên quan như thương mại điện tử, ngân hàng hay các sản phẩm tài chính, tiền kỹ thuật số, hệ thống an ninh mạng…

Ngoài ra, sinh viên sẽ được hướng dẫn bởi các chuyên gia đang làm việc tại các Tập đoàn công nghệ hàng đầu như: BKAV, IBM, Thales… để vừa nâng cao kiến thức, vừa bổ sung thêm các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, nghiên cứu theo chuẩn quốc tế, hướng tới thị trường lao động toàn cầu.

Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt những cơ hội việc làm tốt nhất hiện nay và trở thành những người tiên phong trong thời đại phát triển 4.0 chưa?
Làm chủ IoT và an ninh mạng cùng ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ỨNG DỤNG tại Trường Quốc tế – ĐHGQHN.
Thời gian học: 4 năm (+1 năm lấy bằng Thạc sĩ)
Mã ngành: QHQ10

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *