Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > HỌC BỔNG > Cơ hội học bổng cho sinh viên tương lai > Hơn 800 suất học bổng sẽ được trao cho sinh viên ĐHQGHN năm học 2020 -2021

Hơn 800 suất học bổng sẽ được trao cho sinh viên ĐHQGHN năm học 2020 -2021

Tin vui dành cho các ISer tương lai, năm học 2020 – 2021, ĐHQGHN sẽ trao hơn 800 suất học bổng ngoài ngân sách do các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tài trợ cho sinh viên, học viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu.

Chi tiết như sau:

 

Trang chủ > HỌC BỔNG > Cơ hội học bổng cho sinh viên tương lai > Hơn 800 suất học bổng sẽ được trao cho sinh viên ĐHQGHN năm học 2020 -2021

Hơn 800 suất học bổng sẽ được trao cho sinh viên ĐHQGHN năm học 2020 -2021

Tin vui dành cho các ISer tương lai, năm học 2020 – 2021, ĐHQGHN sẽ trao hơn 800 suất học bổng ngoài ngân sách do các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tài trợ cho sinh viên, học viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu.

Chi tiết như sau: