QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH – ĐH TROY (HOA KỲ)

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch liên kết giữa Khoa Quốc tế và trường Đại học Troy (Hoa Kỳ) được sử dụng nguyên chương trình gốc của trường Đại học Troy. Nội dung của một số học phần được điều chỉnh/bổ sung để phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và khu vực. Chương trình nhằm giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội và quản trị kinh doanh thể thao và du lịch; cũng như các kỹ năng chuyên sâu về quản trị khách sạn, nhà hàng và các khu nghỉ dưỡng; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược kế hoạch kinh doanh của nhà hàng – khách sạn; khả năng quản lý và tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch và tạo lập doanh nghiệp mới trong lĩnh vực này.

Tên chương trình: Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch
Thời gian học: 3,5 năm, gồm 10 học kỳ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Mô hình đào tạo: Học toàn phần tại Khoa Quốc tế.
Văn bằng: Cử nhân Quản trị Khách sạn, Thể thao, và Du lịch do Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp.

Văn bằng được Cục khảo thí – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

Phần I: Tiếng Anh Viết luận tiếng Anh 1
Viết luận tiếng Anh 2
Phần II: Nhân văn/ Mỹ thuật Văn học thế giới trước năm 1660
Văn học thế giới sau năm 1660
Lịch sử nghệ thuật phương Tây
Nghệ thuật thị giác
Phần III: Toán/ Khoa học Môn Toán Bắt Buộc
Toán cao cấp
Môn Khoa học và Thí nghiệm bắt buộc Vật lí đại cương
Sinh học đại cương
Phần IV Lịch sử & Khoa học xã hội
Môn Lịch sử Bắt Buộc Lịch sử Thế giới cận đạ
Môn Khoa học xã hội Tự Chọn Chính trị thế giới
Chọn 3 trong những môn sau Nhập môn Xã hội học
Nhập môn Tâm lí học
Địa lý Kinh tế và Môi trường
Giao tiếp trong kinh doanh
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Phần V  Khối kiến thức cơ bản Định hướng đại học
Nhập môn Tin học
Thống kê Kinh tế
Thể dục 1: bơi
Thể dục 2: Thể hình/khiêu vũ
Môn học tự chọn đã được duyệt Địa lý Kinh tế và Môi trường
Chọn 1 trong những môn sau: (phải khác với môn tự chọn ở phần IV) Giao tiếp trong kinh doanh
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Phần V  Khung Chương Trình Cốt Lõi Giải trí trong xã hội
Nhập môn Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch
Marketing trong Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch
Nguyên lí lãnh đạo trong Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch
Gia tăng thu nhập trong Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch
Phương pháp nghiên cứu trong Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch
Quản lý sự kiện trong Quản trị Khách sạn, thể thao và du lịch
Hội thảo chuyên đề về Quản trị Khách sạn, thể thao và du lịch
Thực tập
Chọn 1 chuyên ngành
Chuyên ngành Quản trị khách sạn Quản trị ngành khách sạn, nhà hàng
Quản trị khách sạn
Quản trị du lịch
Dịch vụ lưu trú
Quản trị nhà hàng
Các vấn đề hiện tại trong ngành khách sạn, nhà hàng
Quản lí nhân lực trong ngành khách sạn, nhà hàng
Chuyên ngành Quản trị Du Lịch Lễ hội và sự kiện đặc biệt
Quản trị du lịch
Quản trị ngành khách sạn, nhà hàng
Du lịch bền vững
Tác động và hoạch định du lịch
Những vấn đề hiện tại trong du lịch
Doanh nghiệp du lịch ( 3 tín)
Chọn 1 tiểu ngành
Tiểu ngành Quản Trị Khách Sạn (cho chuyên ngành Quản trị du lịch) Quản trị khách sạn
Dịch vụ lưu trú
Quản trị nhà hàng
Quản trị sự kiện
Quản lí nhân lực trong ngành khách sạn, nhà hàng
Các vấn đề hiện tại trong ngành khách sạn, nhà hàng
Tiểu ngành Quản Trị Du Lịch (cho chuyên ngành Quản trị khách sạn) Lễ hội và sự kiện đặc biệt
Du lịch bền vững
Tác động và hoạch định du lịch
Quản trị sự kiện
Những vấn đề hiện tại trong du lịch
Doanh nghiệp du lịch
Stt Họ tên GV Học hàm học vị Lĩnh vực chuyên môn Học phần/ Module giảng dạy
1 Robert P. Mathner Tiến sĩ Quản trị Thể Thao Viết luận tiếng Anh I,

Viết luận tiếng Anh II

2 Win (Gi-Young) Koo Tiến sĩ Quản trị Thể Thao Viết luận tiếng Anh I,

Viết luận tiếng Anh II

3 Min Kil Kim Tiến sĩ Sức Khỏe và Hiệu Suất Làm Việc Hội thảo chuyên đề về Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch
4 Shuangyu (Shannon) Xu Tiến sĩ Quản trị Giải trí và Du lịch Văn học thế giới trước năm 1660,

Văn học thế giới sau năm 1660,

Những vấn đề hiện tại trong du lịch

5 Lisa Kate Price-Howard Tiến sĩ Giải trí và Du lịch Văn học thế giới trước năm 1660,

Văn học thế giới sau năm 1660,

Phương pháp nghiên cứu trong Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch,

Quản trị du lịch

6 Vũ Xuân Đoàn PGS Luật, Dịch thuật Lịch sử nghệ thuật phương Tây,

Lịch sử thế giới cận đại,

Xã hội học đại cương

7 Ngô Tự Lập Tiến sĩ Luật, Dịch thuật Lịch sử nghệ thuật phương Tây,

Nghệ thuật thị giác,

Nguyễn Đức Nam Thạc sỹ Tâm lý học, Giáo dục học Nghệ thuật thị giác

Tâm lí học đại cương

9 Đinh Phương Linh Thạc sỹ Tâm lý học, Xã hội học Xã hội học đại cương
10 Lê Đức Thịnh Tiến sĩ Toán học Vật lý đại cương,

Thống kê kinh tế

11 Nguyễn Hải Thanh PGS Toán học Toán cao cấp,

Thống kê kinh tế

12 Lê Thu Hà Tiến sĩ Sinh học, Sinh thái học Sinh học đại cương
13 Nguyễn Thị Hồng Vân PGS Di truyền học Sinh học đại cương
14 Phạm Văn Thủy Tiến sĩ Việt Nam trong lịch sử thế giới, thời kỳ hội nhập hóa Lịch sử thế giới cận đại
15 Vũ Thanh Vân Tiến sĩ Tiếng Anh, Báo chí Chính trị thế giới

Địa lí kinh tế và môi trường

16 Phạm Hoàng Tú Linh Tiến sĩ Kinh tế quốc tế, luật quốc tế Tâm lí học đại cương
17 Nguyễn Thị Anh Thơ Thạc sỹ Luật kinh tế quốc tế, Kinh tế đối ngoại Địa lý kinh tế và môi trường

Chính trị thế giới,

18 Nguyễn Thị Minh Huyền Thạc sỹ Giáo dục và phát triển quốc tế Giao tiếp trong kinh doanh
19 Đỗ Ngọc Bích Thạc sỹ Marketing Giao tiếp trong kinh doanh
20 Nguyễn Thị Tường Anh Tiến sĩ Kinh tế quốc tế Kinh tế vĩ mô,

Kinh tế vi mô

21 Hoàng Kim Thu Thạc sỹ Kinh tế quốc tế Kinh tế vĩ mô,

Kinh tế vi mô

22 Mai Anh Tiến sĩ Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh Định hướng đại học

Nguyên lí lãnh đạo trong quản trị khách sạn, thể thao và du lịch.

23 Nguyễn Thị Hồng Hanh Tiến sĩ Kinh doanh điện tử Định hướng đại học
24 Nguyễn Thanh Tùng Phó giáo sư Mạng viễn thông Tin học đại cương

Toán cao cấp,

25 Trần Thị Oanh Tiến sĩ Khoa học máy tính Tin học đại cương,

Vật lí đại cương

26 Nguyễn Trung Hiển Tiến sĩ Quản trị doanh nghiệp Marketing trong Quản trị khách sạn, thể thao, và du lịch,

Gia tăng thu nhập trong Quản trị khách sạn, thể thao, và du lịch

27 Nguyễn Thu Thủy Tiến sĩ Quản lý văn hóa, Du lịch Gia tăng thu nhập trong Quản trị khách sạn, thể thao, và du lịch,

Dịch vụ lưu trú

28 Phạm Thị Liên Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Marketing Nguyên lý lãnh đạo trong Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch

Marketing trong Quản trị khách sạn, thể thao, và du lịch,

29 Phạm Hương Trang Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch Nhập môn quản trị khách sạn, thể thao, và du lịch

Quản trị ngành khách sạn, nhà hàng

Giải trí trong xã hội,

30 Lynsey Madison Tiến sĩ Quản trị dinh dưỡng, chế độ ăn, và nhà hàng khách sạn Phương pháp nghiên cứu trong Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch,

Các vấn đề hiện tại trong ngành khách sạn, nhà hàng

31 John Miller Tiến sĩ Quản trị thể thao và giải trí Phương pháp nghiên cứu trong Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch
32 Anthony W. Dixon Tiến sĩ Du lịch, sự kiện, thể thao Quản trị sự kiện trong Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch,

Hội thảo chuyên đề về Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch,

Thực tập,

Quản trị sự kiện

33 Michael Carroll Tiến sĩ Thể thao và kinh tế Quản trị sự kiện trong Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch,

Thực tập

34 Trần Thị Nguyệt Quế Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và du lịch Quản trị ngành khách sạn, nhà hàng,

Quản trị khách sạn

35 Vũ An Dân Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và du lịch Quản trị khách sạn,

Quản trị nhà hàng

36 Nguyễn Tuyết Hoa Thạc sỹ Thể thao, báo chí, và truyền thông Dịch vụ lưu trú,

Quản trị nhà hàng

37 Christina Martin Tiến sĩ Dịch vụ sức khỏe và con người, Quản trị thể thao và du lịch Các vấn đề hiện tại trong ngành khách sạn, nhà hàng,

Doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch,

Quản trị sự kiện

38 Patrick Holladay Tiến sĩ Quản trị giải trí và du lịch Quản lý nhân lực trong ngành khách sạn, nhà hàng,

Quản trị du lịch,

Những vấn đề hiện tại trong du lịch,

Doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch

39 Packianathan Chelladurai Tiến sĩ Quản trị thể thao Quản lý nhân lực trong ngành khách sạn, nhà hàng,
40 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Kinh tế du lịch Lễ hội và sự kiện đặc biệt

Giải trí trong xã hội.

41 Đặng Phương Anh Thạc sỹ Du lịch học, Văn hóa nghệ thuật quốc gia Lễ hội và sự kiện đặc biệt,

Du lịch bền vững

42 Lê Ngọc Tuấn Tiến sĩ Quản trị khách sạn hiện đại Du lịch bền vững,

Tác động và hoạch định du lịch

43 Lê Tuấn Anh Tiến sĩ Quản lý du lịch Tác động và hoạch định du lịch

Nhập môn Quản trị khách sạn, thể thao, và du lịch

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

– Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở Việt Nam, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

– Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT hoặc tương đương ở nước ngoài hoặc đang theo học chương trình đại học tại nước ngoài (sau đây gọi chung là du học sinh), có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH (năm 2021): 140

3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT và kết quả bài thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

4. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

(1) Thí sinh có điểm trung bình chung học tập của 03 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đạt từ 6,0 trở lên và có hạnh kiểm xếp loại từ “Khá” trở lên; đồng thời có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt trung bình từ 5 điểm trở lên đối với 04 bài thi Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội;

(2) Có chứng chỉ tiếng Anh B2 (theo khung tham chiếu Châu Âu) hoặc IELTS 5.5 hoặc tương đương (còn trong thời hạn có giá trị). Sau khi kết thúc ba (03) học kì đầu tiên của chương trình, sinh viên cần có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tối thiểu TOEFL từ 61 điểm trở lên hoặc IELTS từ 5.5 trở lên để đủ điều kiện học các học kì tiếp theo;

          Thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu được tham gia Chương trình đào tạo tiếng Anh dự bị tại Khoa Quốc tế để đủ trình độ học tập và thi lấy chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu trước khi vào học chương trình chính thức;

(3) Đạt yêu cầu phỏng vấn do Khoa Quốc tế tổ chức.

Lưu ý: Trong trường hợp không có kết quả thi tốt nghiệp THPT thì thí sinh sẽ được xét tuyển căn cứ theo học bạ THPT.

5. HỌC PHÍ

– Khóa học được chia thành 10 kỳ, mức học phí bình quân của 1 học kỳ là 25.945.000 VNĐ (tương đương 1.120 USD/học kỳ);

– Mức học phí không thay đổi trong toàn bộ khóa học tại Việt Nam nếu sinh viên học tập theo đúng kế hoạch đào tạo của Khoa;

– Mức học phí trên chưa bao gồm học phí học Chương trình tiếng Anh dự bị, phí thi lại, học lại, học cải thiện điểm trong trường hợp sinh viên không đảm bảo được tiến độ và chất lượng của chương trình đào tạo;

– Học phí nộp vào đầu mỗi học kì theo thông báo thu của từng kì;

– Sinh viên nộp học phí bằng tiền Việt Nam, mức học phí quy đổi được điều chỉnh theo tỉ giá hối đoái niêm yết bởi Vietcombank tại thời điểm thu.

Ngoài ra Trường Đại học Troy – Hoa Kỳ thu thêm phí tuyển sinh 50 USD/sinh viên, phí tốt nghiệp và bảng điểm 70 USD/sinh viên. Mức phí này có thể thay đổi theo từng khóa học theo thông báo của Trường Đại học Troy.

Lưu ý: Trước khi bắt đầu giai đoạn học chính thức (SV đạt đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào theo quy định của chương trình), nếu số lượng sinh viên theo học mỗi khóa dưới 20 sinh viên/lớp, Khoa có quyền trì hoãn khóa học hoặc xét chuyển sinh viên sang chương trình khác.

6. THỜI GIAN NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

– Đợt 1: từ ngày 26/3/2021 đến hết ngày 31/7/2021

– Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu) : từ ngày 01/8/2021 đến trước ngày 31/10/2021

– Đợt 3 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 01/11/2021 đến trước ngày 31/3/2022

Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: 300.000 VNĐ/hồ sơ (nộp khi đăng kí xét tuyển và không thu thêm bất kì lệ phí khác). Thí sinh nộp lệ phí ĐKXT vào tài khoản Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Mỹ Đình, STK: 2601 0000 788550 hoặc nộp trực tiếp tại các văn phòng tuyển sinh.

7. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Các tài liệu cần nộp trong hồ sơ dự tuyển:

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Khoa Quốc tế;

– Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT: bản chính;

– Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: 01 bản photocopy có công chứng, 02 bản photocopy thường và có bản chính để kiểm tra;

– Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 01 bản photocopy có công chứng và có bản chính để kiểm tra;

– Học bạ THPT hoặc tương đương: 01 bản photocopy có công chứng hoặc xác nhận của trường nơi tốt nghiệp và có bản chính để kiểm tra;

– 03 ảnh 3×4 và 02 ảnh 6×9, chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm đăng ký;

– Chứng chỉ SAT, A-Level, chứng chỉ tiếng Anh, bằng tú tài quốc tế (nếu có).

2. Đối với du học sinh đang theo học chương trình đại học ở nước ngoài:

Ngoài những giấy tờ được nêu tại mục VII.1, thí sinh cần nộp thêm:

– Bản sao công chứng bảng điểm đại học tính đến thời điểm đăng ký xét tuyển;

– Bản mô tả (syllabus) các học phần đã học trong chương trình đại học mà thí sinh đang theo học ở nước ngoài (bắt buộc đối với học phần thí sinh có nguyện vọng được công nhận chuyển điểm tương đương);

– Văn bản quy định về cách tính điểm của chương trình đại học mà thí sinh đang theo học ở nước ngoài (bắt buộc đối với thí sinh có nguyện vọng được công nhận chuyển điểm tương đương).

8. THÔNG TIN KHÁC

a. Khi học tập tại Khoa Quốc tế, sinh viên có rất nhiều cơ hội:

– Được trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản về quản trị khách sạn, thể thao và du lịch và kiến thức chuyên sâu về quản trị khách sạn, quản trị du lịch, có năng lực làm việc tại các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch của Việt Nam và nước ngoài, các công ty du lịch, các khách sạn, nhà hàng; các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ…;

– Được học tập và nghiên cứu trực tiếp hoàn toàn trong môi trường bằng tiếng Anh với các giảng viên có trình độ cao, thành thạo ngoại ngữ;

– Được tiếp cận nguồn học liệu bằng tiếng Anh phong phú tại Khoa Quốc tế; nguồn học liệu điện tử của các trường đối tác nước ngoài;

– Được tham gia hoạt động ngoại khóa, kĩ năng mềm; có cơ hội thực tập, trải nghiệp thực tế ở các công ty, tập đoàn; tham gia các dự án khởi nghiệp thông qua các câu lạc bộ văn hóa và chuyên ngành, hệ thống dịch vụ tư vấn học tập và hướng nghiệp, mạng lưới Alumni, các hoạt động của Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế;

– Được trao đổi học tập ngắn hạn ở nhiều trường đại học đối tác uy tín tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, …;

– Được làm việc, giao lưu, học hỏi cùng các sinh viên quốc tế đến từ mạng lưới các trường đại học đối tác của Khoa Quốc tế;

– Có 13/42 học phần của chương trình do giảng viên trường Đại học Troy trực tiếp giảng dạy; phương pháp giảng dạy tiên tiến, tiếp cận thực tế thông qua các học phần, đặc biệt là học phần thực tập thực tế tại doanh nghiệp ngành khách sạn và du lịch;

– Chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Hoa Kỳ;

– Được hưởng các điều kiện như sinh viên của trường Đại học Troy tại Hoa Kỳ.

b. Chính sách học bổng chung của Khoa Quốc tế

Với Quỹ học bổng khoảng 15 tỷ đồng/năm, sinh viên có cơ hội được nhận trong số hơn 10 loại học bổng dài hạn, ngắn hạn, và hỗ trợ học tập (lên tới 300 triệu/khóa học) cho sinh viên dựa vào điểm xét tuyển đầu vào, các trường hợp tuyển thẳng, sinh viên có thành tích học tập rèn luyện xuất sắc và sinh viên nước ngoài học tập tại Khoa. Ngoài ra, hàng năm trường đối tác cấp học bổng dưới dạng miễn giảm học phí cho các sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt chuyển tiếp sang học tại trường đối tác tùy theo từng chương trình đào tạo.

Xem chi tiết chính sách học bổng của Khoa Quốc tế tại ĐÂY

9. ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ TRỰC TIẾP

Địa chỉ 1: Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3555 3555

Địa chỉ 2: Văn phòng Tuyển sinh Khoa Quốc tế – Nhà G8, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3555 3555

Điện thoại: (024) 3557 5992 (số máy lẻ 36).

Hotline: (024) 3555 3555, 0983 372 988, 0379 884 488, 0989106633

Email: tuyensinh@khoaquocte.vn

Gia nhập Group Tư vấn tuyển sinh của Khoa Quốc tế dành cho thí sinh 2k3 tại ĐÂY

Đăng ký nhận thông tin tư vấn tuyển sinh, học bổng tại ĐÂY

Tổng học phí cả khóa học là 261.128.000 VNĐ (tương đương 11.200 USD/khóa học).

Ngoài ra Trường Đại học Troy – Hoa Kỳ thu thêm phí tuyển sinh 50 USD/sinh viên, phí tốt nghiệp và bảng điểm 70 USD/sinh viên. Mức phí này có thể thay đổi theo từng khóa học theo thông báo của Trường Đại học Troy.

– Mức học phí không thay đổi trong toàn bộ khóa học nếu sinh viên học tập theo đúng kế hoạch đào tạo của Khoa. Sinh viên nộp học phí theo kỳ, căn cứ vào số tín chỉ/học phần đăng ký trong mỗi học kỳ.

– Mức học phí trên chưa bao gồm học phí học Chương trình tiếng Anh dự bị, phí thi lại, học lại, học cải thiện điểm và các phí khác… trong trường hợp sinh viên không đảm bảo được tiến độ và chất lượng của chương trình đào tạo.

– Sinh viên nộp học phí bằng tiền Việt Nam, căn cứ vào số tín chỉ/học phần đăng ký trong mỗi học kỳ. Mức học phí quy đổi được điều chỉnh theo tỉ giá hối đoái niêm yết bởi Ngân hàng Vietcombank tại thời điểm thông báo thu học phí.

  • Quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp lữ hành, các khách sạn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí

  • Quản lý, trưởng bộ phận, chuyên viên tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng

  • Cán bộ quản lý tại các cơ quan Nhà nước như Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Tổng cục Du lịch,…

  • Giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực khách sạn, thể thao, và du lịch

Trường Đại học Troy (Hoa Kỳ) được thành lập vào năm 1887, là trường đại học công lập thuộc bang Alabama, Hoa Kỳ, đã được Hiệp hội các trường đại học phía Nam Hoa Kỳ – SACS kiểm định chất lượng về giáo dục bậc nhất. Đại học Troy được Viện Giáo dục Quốc tế xếp hạng thứ 25 trong những trường đại học tốt nhất của Hoa Kỳ dành cho sinh viên quốc tế. Theo tạp chí Forbes 2010, Đại học Troy được đánh giá và xếp hạng trong Top những trường công lập tốt nhất tại Hoa Kỳ và là trường đại học uy tín nhất tại bang Alabama, Hoa Kỳ.

Xem thêm chi tiết tại: https://www.troy.edu/