Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin Khác > THƯ VIỆN SỐ TÀI LIỆU NỘI SINH CỦA ĐHQGHN VƯƠN LÊN VỊ TRÍ 64 TRÊN BẢNG XẾP HẠNG TOÀN CẦU

THƯ VIỆN SỐ TÀI LIỆU NỘI SINH CỦA ĐHQGHN VƯƠN LÊN VỊ TRÍ 64 TRÊN BẢNG XẾP HẠNG TOÀN CẦU

Tháng 5/2021 (lần thứ 11), Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs - Webometrics đã công bố kết quả xếp hạng các Thư viện số Tài liệu nội sinh trên toàn thế giới. Theo đó, Thư viện số Tài liệu nội sinh của ĐHQGHN đã vươn lên vị trí 64 trên toàn thế giới với gần 90.000 tài liệu số nội sinh chất lượng cao. Trong đó, 43.000 tài liệu được scholargoogle đánh chỉ mục và hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng.

Thư viện số tài liệu nội sinh Đại học Quốc gia Hà Nội từ vị trí 75 tại kỳ xếp hạng tháng 5/2020 đã vươn lên xếp thứ 64 trên tổng số 3.102 thư viện số trên thế giới và xếp thứ 75 trên tổng số 3.224 Thư viện số tài liệu nội sinh toàn cầu.

Qua kết quả này đã khẳng định sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng, chất lượng kết quả đào tạo và nghiên cứu cũng như định hướng chiến lược phát triển nhanh thành đại học số, đại học nghiên cứu với phương châm Đổi mới sáng tạo – Trách nhiệm quốc gia và Phát triển bền vững của ĐHQGHN trong thời gian vừa qua.

Số liệu về Thư viện số trên đây cũng đóng góp phần lớn vào vị trí số 1 Việt Nam, 18 Đông Nam Á và 239 Châu Á và 1.003 trong số 11.992 trang web đại học trên thế giới của ĐHQGHN.

Webometrics là Bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa, mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số presence, visibility, openness và excellence.

Vị trí cao trong bảng xếp hạng về Thư viện số tài liệu nội sinh nói trên là kết quả của quá trình nỗ lực làm việc, khẩn trương, tích cực của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên toàn Trung tâm Thông tin – Thư viện (Trung tâm) và sự đóng góp nguồn tài liệu xám của các đơn vị thành viên và trực thuộc trong toàn ĐHQGHN.

Kết quả này một lần nữa khẳng định ĐHQGHN đã làm rất tốt về phát triển nguồn tài nguyên học liệu số và luôn là cơ sở giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam và thành công trong giai đoạn cả nước đang cùng nhau thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Đây cũng là nguồn tư liệu để học sinh, sinh viên trong ĐHQGHN có thể tra cứu và sử dụng trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHQGHN nói chung và các đơn vị đào tạo nói riêng, trong đó có Khoa Quốc tế.

Theo VNU Media.

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin Khác > THƯ VIỆN SỐ TÀI LIỆU NỘI SINH CỦA ĐHQGHN VƯƠN LÊN VỊ TRÍ 64 TRÊN BẢNG XẾP HẠNG TOÀN CẦU

THƯ VIỆN SỐ TÀI LIỆU NỘI SINH CỦA ĐHQGHN VƯƠN LÊN VỊ TRÍ 64 TRÊN BẢNG XẾP HẠNG TOÀN CẦU

Tháng 5/2021 (lần thứ 11), Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs - Webometrics đã công bố kết quả xếp hạng các Thư viện số Tài liệu nội sinh trên toàn thế giới. Theo đó, Thư viện số Tài liệu nội sinh của ĐHQGHN đã vươn lên vị trí 64 trên toàn thế giới với gần 90.000 tài liệu số nội sinh chất lượng cao. Trong đó, 43.000 tài liệu được scholargoogle đánh chỉ mục và hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng.

Thư viện số tài liệu nội sinh Đại học Quốc gia Hà Nội từ vị trí 75 tại kỳ xếp hạng tháng 5/2020 đã vươn lên xếp thứ 64 trên tổng số 3.102 thư viện số trên thế giới và xếp thứ 75 trên tổng số 3.224 Thư viện số tài liệu nội sinh toàn cầu.

Qua kết quả này đã khẳng định sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng, chất lượng kết quả đào tạo và nghiên cứu cũng như định hướng chiến lược phát triển nhanh thành đại học số, đại học nghiên cứu với phương châm Đổi mới sáng tạo – Trách nhiệm quốc gia và Phát triển bền vững của ĐHQGHN trong thời gian vừa qua.

Số liệu về Thư viện số trên đây cũng đóng góp phần lớn vào vị trí số 1 Việt Nam, 18 Đông Nam Á và 239 Châu Á và 1.003 trong số 11.992 trang web đại học trên thế giới của ĐHQGHN.

Webometrics là Bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa, mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số presence, visibility, openness và excellence.

Vị trí cao trong bảng xếp hạng về Thư viện số tài liệu nội sinh nói trên là kết quả của quá trình nỗ lực làm việc, khẩn trương, tích cực của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên toàn Trung tâm Thông tin – Thư viện (Trung tâm) và sự đóng góp nguồn tài liệu xám của các đơn vị thành viên và trực thuộc trong toàn ĐHQGHN.

Kết quả này một lần nữa khẳng định ĐHQGHN đã làm rất tốt về phát triển nguồn tài nguyên học liệu số và luôn là cơ sở giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam và thành công trong giai đoạn cả nước đang cùng nhau thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Đây cũng là nguồn tư liệu để học sinh, sinh viên trong ĐHQGHN có thể tra cứu và sử dụng trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHQGHN nói chung và các đơn vị đào tạo nói riêng, trong đó có Khoa Quốc tế.

Theo VNU Media.