Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin Khác > PHÁT ĐỘNG CUỘC THI LÀM VIDEO “3 PHÚT TRUYỀN CẢM HỨNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” CỦA ĐẠI HỌC OSAKA, NHẬT BẢN

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI LÀM VIDEO “3 PHÚT TRUYỀN CẢM HỨNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” CỦA ĐẠI HỌC OSAKA, NHẬT BẢN

1, Đối tượng tham dự:

 • Tất cả sinh viên của ĐHQGHN

2, Hình thức tham dự:

 • Đăng ký cá nhân hoặc thi theo nhóm

3, Ngôn ngữ:

 • Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật
 • Đối với những video sử dụng tiếng Việt cần gắn kèm phụ đề tiếng Anh

4, Yêu cầu:

 • Video có thời lượng tối đa 3 phút, dung lượng 400mb, chất lượng hình ảnh tốt (đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá và xếp loại), định dạng file là “.mp4” hoặc “.mov”
 • Các cá nhân/ nhóm gửi video đăng ký phải tham dự chương trình trao giải thưởng từ 16h00 - 18h00 (giờ Nhật Bản) vào ngày 25/6/2021.

5, Đăng ký tham dự:

 • Thời hạn đăng ký theo mẫu tại: link (trước ngày 01/4/2021)
 • Thời hạn đăng tải video: Trước ngày 30/4/2021
 • Cá nhân/ Nhóm tham dự cần đăng ký đủ các nội dung theo yêu cầu của Đại học Osaka và gửi về địa chỉ email: videocontest@cgin.osaka-u.ac.jp

6, Thời gian xét chọn:

 • Tháng 5: Sơ loại và thu nhập phiếu bầu qua SNS.
 • Tháng 6: Vòng sơ loại cuối cùng.
 • Ngày 25/6: Trao giải thưởng (theo giờ Nhật bản)
 • Theo dõi thêm thông tin chương trình: Tại đây

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin Khác > PHÁT ĐỘNG CUỘC THI LÀM VIDEO “3 PHÚT TRUYỀN CẢM HỨNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” CỦA ĐẠI HỌC OSAKA, NHẬT BẢN

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI LÀM VIDEO “3 PHÚT TRUYỀN CẢM HỨNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” CỦA ĐẠI HỌC OSAKA, NHẬT BẢN

1, Đối tượng tham dự:

 • Tất cả sinh viên của ĐHQGHN

2, Hình thức tham dự:

 • Đăng ký cá nhân hoặc thi theo nhóm

3, Ngôn ngữ:

 • Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật
 • Đối với những video sử dụng tiếng Việt cần gắn kèm phụ đề tiếng Anh

4, Yêu cầu:

 • Video có thời lượng tối đa 3 phút, dung lượng 400mb, chất lượng hình ảnh tốt (đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá và xếp loại), định dạng file là “.mp4” hoặc “.mov”
 • Các cá nhân/ nhóm gửi video đăng ký phải tham dự chương trình trao giải thưởng từ 16h00 - 18h00 (giờ Nhật Bản) vào ngày 25/6/2021.

5, Đăng ký tham dự:

 • Thời hạn đăng ký theo mẫu tại: link (trước ngày 01/4/2021)
 • Thời hạn đăng tải video: Trước ngày 30/4/2021
 • Cá nhân/ Nhóm tham dự cần đăng ký đủ các nội dung theo yêu cầu của Đại học Osaka và gửi về địa chỉ email: videocontest@cgin.osaka-u.ac.jp

6, Thời gian xét chọn:

 • Tháng 5: Sơ loại và thu nhập phiếu bầu qua SNS.
 • Tháng 6: Vòng sơ loại cuối cùng.
 • Ngày 25/6: Trao giải thưởng (theo giờ Nhật bản)
 • Theo dõi thêm thông tin chương trình: Tại đây