Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin Khác > Phân loại và các biện pháp cách ly tại nhà đối với Covid-19

Phân loại và các biện pháp cách ly tại nhà đối với Covid-19

Trong những ngày đầu tháng 3/2020, số lượng người nhiễm Covid-19 gia tăng, đẩy chúng ta đến công cuộc phòng chống dịch giai đoạn mới. Nhiều người đã tiếp xúc với bệnh nhân khi chưa có thông tin nhiễm bệnh, vậy nên Bệnh viện Phổi Trung ương đã đưa ra khái niệm “F” để phân loại cách ly người nhiễm, nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh.

 Khái niệm "F" để phân loại nguồn bệnh 

Ngoài ra, Bệnh viện Phổi Trung ương cũng đưa ra các biện pháp hữu ích cho việc cách ly tại nhà, tham khảo thông tin tại đây

Đối với người có biểu hiện bệnh, chúng ta có thể liên hệ với đường dây nóng

 

Nguồn: Bệnh viện Phổi Trung ương, Viện nghiên cứu y khoa Woolcock

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin Khác > Phân loại và các biện pháp cách ly tại nhà đối với Covid-19

Phân loại và các biện pháp cách ly tại nhà đối với Covid-19

Trong những ngày đầu tháng 3/2020, số lượng người nhiễm Covid-19 gia tăng, đẩy chúng ta đến công cuộc phòng chống dịch giai đoạn mới. Nhiều người đã tiếp xúc với bệnh nhân khi chưa có thông tin nhiễm bệnh, vậy nên Bệnh viện Phổi Trung ương đã đưa ra khái niệm “F” để phân loại cách ly người nhiễm, nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh.

 Khái niệm "F" để phân loại nguồn bệnh 

Ngoài ra, Bệnh viện Phổi Trung ương cũng đưa ra các biện pháp hữu ích cho việc cách ly tại nhà, tham khảo thông tin tại đây

Đối với người có biểu hiện bệnh, chúng ta có thể liên hệ với đường dây nóng

 

Nguồn: Bệnh viện Phổi Trung ương, Viện nghiên cứu y khoa Woolcock