Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin Khác > ISER CÙNG THÔNG TIN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

ISER CÙNG THÔNG TIN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Ngoài những luật lệ giao thông nhàm chán và cứng nhắc, có những công cụ nào giúp được chúng ta hiểu được các thông tin về an toàn giao thông nhanh nhất và dễ hiểu nhất.

Vậy thì cùng dành ra một vài phút để xem những bức tranh dưới đây nhé! 

Hy vọng các ISer sau khi xem những bức tranh này sẽ nâng cao ý thức tự giác, tham gia giao thông một cách an toàn, văn minh.

 

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin Khác > ISER CÙNG THÔNG TIN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

ISER CÙNG THÔNG TIN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Ngoài những luật lệ giao thông nhàm chán và cứng nhắc, có những công cụ nào giúp được chúng ta hiểu được các thông tin về an toàn giao thông nhanh nhất và dễ hiểu nhất.

Vậy thì cùng dành ra một vài phút để xem những bức tranh dưới đây nhé! 

Hy vọng các ISer sau khi xem những bức tranh này sẽ nâng cao ý thức tự giác, tham gia giao thông một cách an toàn, văn minh.