Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin Khác > Giải thưởng về sáng tạo vì xã hội bền vững

Giải thưởng về sáng tạo vì xã hội bền vững

Giải thưởng về sáng tạo vì xã hội bền vững

Tham gia sáng tạo hướng tới tương lai của chúng ta!
Thử thách đổi mới tạo nên một xã hội bền vững

Lý do tổ chức 
Thử thách sáng tạo vì xã hội bền vững là một chương trình có sức lan tỏa toàn cầu dưới hình thức cuộc thi với chủ đề đổi mới xã hội được tổ chức bởi Đại học Chulalongkorn - Thái Lan. Mục đích của cuộc thi nhằm khuyến khích sinh viên đại học từ khắp nơi trên thế giới cùng hợp tác với nhau để hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Để cung cấp các cơ hội và giá trị tốt nhất cho người tham gia, Ban tổ chức sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế mà chuyên môn và kinh nghiệm của họ sẽ làm cung cấp những trải nghiệm hữu ích nhất cho các thí sinh.

Điều kiện dự thi:
• Nhóm thi gồm ba (3) đến năm (5) sinh viên.
• Các thành viên của mỗi đội phải là những sinh viên theo học chương trình cấp bằng (kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2020) tại bất kỳ trường đại học nào trên thế giới.
• Sinh viên có thể đến từ một/nhiều trường đại học và của một hoặc nhiều quốc gia.
• Một dự án phải là một tác phẩm gốc của nhóm.
• Cuộc thi được thiết kế cho các dự án đang trong giai đoạn ý tưởng/nguyên mẫu. Nếu dự án Nhóm đã bắt đầu thực hiện hoặc hoạt động thường xuyên hoặc đã ra mắt sản phẩm thì nó không đủ điều kiện để được gửi đến Cuộc thi này.

Giấy tờ đăng ký
• Mẫu đăng ký
• Bản sao thẻ sinh viên
• Một video clip (không quá 3 phút) của dự án và link đã đăng tải trên YouTube
• Một bản thuyết minh (tệp pdf) của dự án (không quá 8 slide)

Tất cả các bài dự thi phải được gửi qua https://www.eventpop.me/e/9142

Thời gian

 • Hạn chót nộp đơn: Ngày 23 tháng 7 năm 2020 - 18h00 Giờ Bangkok (GMT + 7).
 • Đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến về tương lai của SDGs: Ngày 31 tháng 7 năm 2020
 • Mười (10) người vào chung kết sẽ được công bố (với các cố vấn phù hợp).
 • Định hình lại dự án và hoàn chình: Ngày 3 tháng 8 năm 2020, những thí sinh vào chung kết sẽ định hình lại các dự án thông qua sự hướng dẫn của các cố vấn
 • Vòng Chung kết: Ngày 22 tháng 8 năm 2020

Giải thưởng

 • Giải nhất 10.000 USD
 • Giải nhì 3.000 USD
 • Giải Ba 1.000 USD

Tất cả những người được trao giải sẽ nhận được chứng chỉ.

Ban tổ chức

Văn phòng Quan hệ Quốc tế và Mạng lưới Toàn cầu (OIA), Đại học Chulalongkorn

Đối tác
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)
Trung tâm Yunus, Viện Công nghệ Châu Á

Liên hệ
Nếu bạn có thêm bất kỳ truy vấn nào sau khi đọc Câu hỏi thường gặp trên https://www.eventpop.me/e/9142, vui lòng liên hệ với EngagingOurFutureCU@gmail.com

 

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin Khác > Giải thưởng về sáng tạo vì xã hội bền vững

Giải thưởng về sáng tạo vì xã hội bền vững

Giải thưởng về sáng tạo vì xã hội bền vững

Tham gia sáng tạo hướng tới tương lai của chúng ta!
Thử thách đổi mới tạo nên một xã hội bền vững

Lý do tổ chức 
Thử thách sáng tạo vì xã hội bền vững là một chương trình có sức lan tỏa toàn cầu dưới hình thức cuộc thi với chủ đề đổi mới xã hội được tổ chức bởi Đại học Chulalongkorn - Thái Lan. Mục đích của cuộc thi nhằm khuyến khích sinh viên đại học từ khắp nơi trên thế giới cùng hợp tác với nhau để hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Để cung cấp các cơ hội và giá trị tốt nhất cho người tham gia, Ban tổ chức sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế mà chuyên môn và kinh nghiệm của họ sẽ làm cung cấp những trải nghiệm hữu ích nhất cho các thí sinh.

Điều kiện dự thi:
• Nhóm thi gồm ba (3) đến năm (5) sinh viên.
• Các thành viên của mỗi đội phải là những sinh viên theo học chương trình cấp bằng (kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2020) tại bất kỳ trường đại học nào trên thế giới.
• Sinh viên có thể đến từ một/nhiều trường đại học và của một hoặc nhiều quốc gia.
• Một dự án phải là một tác phẩm gốc của nhóm.
• Cuộc thi được thiết kế cho các dự án đang trong giai đoạn ý tưởng/nguyên mẫu. Nếu dự án Nhóm đã bắt đầu thực hiện hoặc hoạt động thường xuyên hoặc đã ra mắt sản phẩm thì nó không đủ điều kiện để được gửi đến Cuộc thi này.

Giấy tờ đăng ký
• Mẫu đăng ký
• Bản sao thẻ sinh viên
• Một video clip (không quá 3 phút) của dự án và link đã đăng tải trên YouTube
• Một bản thuyết minh (tệp pdf) của dự án (không quá 8 slide)

Tất cả các bài dự thi phải được gửi qua https://www.eventpop.me/e/9142

Thời gian

 • Hạn chót nộp đơn: Ngày 23 tháng 7 năm 2020 - 18h00 Giờ Bangkok (GMT + 7).
 • Đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến về tương lai của SDGs: Ngày 31 tháng 7 năm 2020
 • Mười (10) người vào chung kết sẽ được công bố (với các cố vấn phù hợp).
 • Định hình lại dự án và hoàn chình: Ngày 3 tháng 8 năm 2020, những thí sinh vào chung kết sẽ định hình lại các dự án thông qua sự hướng dẫn của các cố vấn
 • Vòng Chung kết: Ngày 22 tháng 8 năm 2020

Giải thưởng

 • Giải nhất 10.000 USD
 • Giải nhì 3.000 USD
 • Giải Ba 1.000 USD

Tất cả những người được trao giải sẽ nhận được chứng chỉ.

Ban tổ chức

Văn phòng Quan hệ Quốc tế và Mạng lưới Toàn cầu (OIA), Đại học Chulalongkorn

Đối tác
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)
Trung tâm Yunus, Viện Công nghệ Châu Á

Liên hệ
Nếu bạn có thêm bất kỳ truy vấn nào sau khi đọc Câu hỏi thường gặp trên https://www.eventpop.me/e/9142, vui lòng liên hệ với EngagingOurFutureCU@gmail.com