Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Sự kiện > Cuộc thi siêu hấp dẫn dành cho sinh viên “Innovative Entrepreneurs 2019: Thiên Thể”

Cuộc thi siêu hấp dẫn dành cho sinh viên “Innovative Entrepreneurs 2019: Thiên Thể”

Tham gia Innovative Entrepreneurs 2019, bạn sẽ có cơ hội:
➤ Biến ý tưởng làm sản phẩm thành đề án kinh doanh hoàn chỉnh trong 3 tháng.
➤ Được làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.
➤ Kết nối với cộng đồng những người có cùng đam mê khởi nghiệp.
➤ Nhận đầu tư và hỗ trợ phát triển đề án ngay sau khi kết thúc chương trình.
➤ Đem sản phẩm sáng tạo của mình đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:
- Sinh viên đăng kí dự thi theo NHÓM, gồm từ 3-5 thành viên.
- Các thí sinh tham dự cuộc thi đều phải còn là sinh viên đại học, hoặc tốt nghiệp đại học chưa quá 1 năm.

II. LỊCH TRÌNH CUỘC THI:
1. Workshop: Lean Canvas - Xây dựng đề án khởi nghiệp: 21/09
2. Vòng 1: Vòng đơn: 09/09 - 29/9
3. Vòng 2: Innovation Day: 26/10
4. Vòng 3: VNU's Startup Leaders: 30/11

III. LĨNH VỰC DỰ THI
- BTC chấp nhận đề án dự thi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
- Yêu cầu: Các đề án dự thi đều phải sử dụng yếu tố công nghệ trong giải quyết vấn đề của lĩnh vực được chọn.
(Yếu tố công nghệ: bao gồm việc ứng dụng, chế tạo mới các kĩ thuật từ các lĩnh vực công nghệ như Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử - Tự động hoá, Vật lý kĩ thuật, Kĩ thuật năng lượng,...)

IV. WORKSHOP "LEAN CANVAS - CÔNG CỤ KHỞI NGHIỆP THỜI ĐẠI MỚI"
- Với các đội thi còn băn khoăn về mẫu trình bày mô hình ý tưởng kinh doanh được sử dụng - Lean Canvas, BTC sẽ tổ chức 1 buổi Workshop giới thiệu về mô hình này vào ngày 21/09/2019 tại Đại học Quốc Gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Các đội thi chú ý theo dõi các thông tin được cập nhật trên fanpage "VNU's Innovative Entrepreneurs" để không bỏ lỡ các thông báo quan trọng về lịch trình của cuộc thi.

- Đăng ký tham gia tại đây: http://bit.ly/InnovativeEntrepreneurs-2019
- Xem thêm thông tin về cuộc thi tại đây: http://bit.ly/InnovativeEntrepreneurs

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Sự kiện > Cuộc thi siêu hấp dẫn dành cho sinh viên “Innovative Entrepreneurs 2019: Thiên Thể”

Cuộc thi siêu hấp dẫn dành cho sinh viên “Innovative Entrepreneurs 2019: Thiên Thể”

Tham gia Innovative Entrepreneurs 2019, bạn sẽ có cơ hội:
➤ Biến ý tưởng làm sản phẩm thành đề án kinh doanh hoàn chỉnh trong 3 tháng.
➤ Được làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.
➤ Kết nối với cộng đồng những người có cùng đam mê khởi nghiệp.
➤ Nhận đầu tư và hỗ trợ phát triển đề án ngay sau khi kết thúc chương trình.
➤ Đem sản phẩm sáng tạo của mình đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:
- Sinh viên đăng kí dự thi theo NHÓM, gồm từ 3-5 thành viên.
- Các thí sinh tham dự cuộc thi đều phải còn là sinh viên đại học, hoặc tốt nghiệp đại học chưa quá 1 năm.

II. LỊCH TRÌNH CUỘC THI:
1. Workshop: Lean Canvas - Xây dựng đề án khởi nghiệp: 21/09
2. Vòng 1: Vòng đơn: 09/09 - 29/9
3. Vòng 2: Innovation Day: 26/10
4. Vòng 3: VNU's Startup Leaders: 30/11

III. LĨNH VỰC DỰ THI
- BTC chấp nhận đề án dự thi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
- Yêu cầu: Các đề án dự thi đều phải sử dụng yếu tố công nghệ trong giải quyết vấn đề của lĩnh vực được chọn.
(Yếu tố công nghệ: bao gồm việc ứng dụng, chế tạo mới các kĩ thuật từ các lĩnh vực công nghệ như Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử - Tự động hoá, Vật lý kĩ thuật, Kĩ thuật năng lượng,...)

IV. WORKSHOP "LEAN CANVAS - CÔNG CỤ KHỞI NGHIỆP THỜI ĐẠI MỚI"
- Với các đội thi còn băn khoăn về mẫu trình bày mô hình ý tưởng kinh doanh được sử dụng - Lean Canvas, BTC sẽ tổ chức 1 buổi Workshop giới thiệu về mô hình này vào ngày 21/09/2019 tại Đại học Quốc Gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Các đội thi chú ý theo dõi các thông tin được cập nhật trên fanpage "VNU's Innovative Entrepreneurs" để không bỏ lỡ các thông báo quan trọng về lịch trình của cuộc thi.

- Đăng ký tham gia tại đây: http://bit.ly/InnovativeEntrepreneurs-2019
- Xem thêm thông tin về cuộc thi tại đây: http://bit.ly/InnovativeEntrepreneurs