Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin Khác > "Cuộc thi Beta Garden" - Vườn ươm khởi nghiệp

"Cuộc thi Beta Garden" - Vườn ươm khởi nghiệp

Beta Garden 2020 – Vườn ươm khởi nghiệp Nơi tỏa sáng của những tài năng trẻ

Beta Garden do Alpha Books khởi xướng, tổ chức và là nơi tìm kiếm, là bệ phóng cho những ý tưởng khởi nghiệp độc đáo liên quan đến việc đổi mới, áp dụng công nghệ cho ngành xuất bản nội dung, tri thức; kích thích óc sáng tạo, tư duy năng động và truyền nguồn cảm hứng kinh doanh cho thế hệ trẻ.

Thông qua tuyển chọn và đào tạo các cá nhân/nhóm dự án, các ứng viên sẽ được:

- Đào tạo nâng cao kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức về ngành xuất bản và công nghệ trong ngành xuất bản, xu hướng sáng tạo nội dung hiện đại;

- Các cá nhân có năng lực sẽ được tuyển dụng vào các dự án chiến lược của Alpha Books;

- Dự án khả thi sẽ được hoàn thiện, được đầu tư, hợp tác từ Alpha Books.

Mục đích của Cuộc thi

- Tuyển chọn cá nhân/nhóm vượt trội cho các dự án về Công nghệ trong xuất bản nội dung, Xuất khẩu sản phẩm/nội dung ra nước ngoài, phát triển kho/hệ thống dữ liệu tri thức, Sản xuất Nội dung số - phát triển E-learning…

- Tìm kiếm nhóm/nhân sự điều phối, tổ chức bản thảo cho các dự án của Alpha Books ở các mảng: Y học, xuất khẩu nội dung ra nước ngoài (sách, chương trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài; tạp chí/sách về Văn hóa, lịch sử, con người, ầm thực Việt Nam), Xây dựng template… 

- Đào tạo và kiến tạo mạng lưới quan hệ hợp tác hữu ích giữa các cá nhân/nhóm với Alpha Books

Đăng ký ngay để cùng nhau rút ngắn lộ trình, tiến gần hơn tới mục tiêu tại đây

Thời hạn: 10/5/2020

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin Khác > "Cuộc thi Beta Garden" - Vườn ươm khởi nghiệp

"Cuộc thi Beta Garden" - Vườn ươm khởi nghiệp

Beta Garden 2020 – Vườn ươm khởi nghiệp Nơi tỏa sáng của những tài năng trẻ

Beta Garden do Alpha Books khởi xướng, tổ chức và là nơi tìm kiếm, là bệ phóng cho những ý tưởng khởi nghiệp độc đáo liên quan đến việc đổi mới, áp dụng công nghệ cho ngành xuất bản nội dung, tri thức; kích thích óc sáng tạo, tư duy năng động và truyền nguồn cảm hứng kinh doanh cho thế hệ trẻ.

Thông qua tuyển chọn và đào tạo các cá nhân/nhóm dự án, các ứng viên sẽ được:

- Đào tạo nâng cao kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức về ngành xuất bản và công nghệ trong ngành xuất bản, xu hướng sáng tạo nội dung hiện đại;

- Các cá nhân có năng lực sẽ được tuyển dụng vào các dự án chiến lược của Alpha Books;

- Dự án khả thi sẽ được hoàn thiện, được đầu tư, hợp tác từ Alpha Books.

Mục đích của Cuộc thi

- Tuyển chọn cá nhân/nhóm vượt trội cho các dự án về Công nghệ trong xuất bản nội dung, Xuất khẩu sản phẩm/nội dung ra nước ngoài, phát triển kho/hệ thống dữ liệu tri thức, Sản xuất Nội dung số - phát triển E-learning…

- Tìm kiếm nhóm/nhân sự điều phối, tổ chức bản thảo cho các dự án của Alpha Books ở các mảng: Y học, xuất khẩu nội dung ra nước ngoài (sách, chương trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài; tạp chí/sách về Văn hóa, lịch sử, con người, ầm thực Việt Nam), Xây dựng template… 

- Đào tạo và kiến tạo mạng lưới quan hệ hợp tác hữu ích giữa các cá nhân/nhóm với Alpha Books

Đăng ký ngay để cùng nhau rút ngắn lộ trình, tiến gần hơn tới mục tiêu tại đây

Thời hạn: 10/5/2020