Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin Khác > BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH DO COVID-19

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH DO COVID-19

Theo chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện ĐHQGHN gửi tới toàn thể sinh viên khuyến cáo để phòng chống bệnh do Covid-19 gây ra. 

Mặc dù đã có rất nhiều biện pháp về phòng chống Covid-19 nhưng chưa nhiều bạn sinh viên biết được cách rửa tay sao cho đúng cách. Theo dõi hướng dẫn "Rửa tay đúng cách bằng xà phòng" theo khuyến nghị của Bộ Y tế tại đây

Khuyến cáo của Bệnh viện ĐHQGHN bằng tiếng Việt

 

 

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin Khác > BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH DO COVID-19

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH DO COVID-19

Theo chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện ĐHQGHN gửi tới toàn thể sinh viên khuyến cáo để phòng chống bệnh do Covid-19 gây ra. 

Mặc dù đã có rất nhiều biện pháp về phòng chống Covid-19 nhưng chưa nhiều bạn sinh viên biết được cách rửa tay sao cho đúng cách. Theo dõi hướng dẫn "Rửa tay đúng cách bằng xà phòng" theo khuyến nghị của Bộ Y tế tại đây

Khuyến cáo của Bệnh viện ĐHQGHN bằng tiếng Việt