Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > Quyết định cấp học bổng dài hạn cho sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc

Quyết định cấp học bổng dài hạn cho sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc

Khoa Quốc tế thông báo quyết định cấp học bổng dài hạn cho các sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc. 

Quyết định cấp học bổng tuyển thẳng kỳ tuyển sinh đại học mùa thu cho 15 sinh viên xem tại ĐÂY

Quyết định cấp học bổng tuyển thẳng theo phương thức xét tuyển IELTS cho 4 sinh viên xem tại ĐÂY

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > Quyết định cấp học bổng dài hạn cho sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc

Quyết định cấp học bổng dài hạn cho sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc

Khoa Quốc tế thông báo quyết định cấp học bổng dài hạn cho các sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc. 

Quyết định cấp học bổng tuyển thẳng kỳ tuyển sinh đại học mùa thu cho 15 sinh viên xem tại ĐÂY

Quyết định cấp học bổng tuyển thẳng theo phương thức xét tuyển IELTS cho 4 sinh viên xem tại ĐÂY