Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > KHOA QUỐC TẾ GIẢM HỌC PHÍ KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

KHOA QUỐC TẾ GIẢM HỌC PHÍ KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

Trong thời gian học online do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Khoa Quốc tế đã có nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên. Đặc biệt, các ISer đã được gửi đến tận tay tài liệu, sách tham khảo; gói hòa mạng 3G; tai nghe blutooth; webcame; tài khoản MS Teams, ... để duy trì hoạt động học tập, nghiên cứu được hiệu quả.

Ngoài ra, nhằm chia sẻ những khó khăn của ISer và gia đình đang gặp phải, Khoa Quốc tế sẽ giảm học phí kỳ II năm học 2019 - 2020. Chi tiết tại Thông báo dưới đây:

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > KHOA QUỐC TẾ GIẢM HỌC PHÍ KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

KHOA QUỐC TẾ GIẢM HỌC PHÍ KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

Trong thời gian học online do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Khoa Quốc tế đã có nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên. Đặc biệt, các ISer đã được gửi đến tận tay tài liệu, sách tham khảo; gói hòa mạng 3G; tai nghe blutooth; webcame; tài khoản MS Teams, ... để duy trì hoạt động học tập, nghiên cứu được hiệu quả.

Ngoài ra, nhằm chia sẻ những khó khăn của ISer và gia đình đang gặp phải, Khoa Quốc tế sẽ giảm học phí kỳ II năm học 2019 - 2020. Chi tiết tại Thông báo dưới đây: