Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > Khoa Quốc tế - ĐHQGHN: Chương trình trao đổi sinh viên tại Hàn Quốc và Nhật Bản

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN: Chương trình trao đổi sinh viên tại Hàn Quốc và Nhật Bản

I. Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc trong năm học 2019 – 2020

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc (SNU) về chương trình trao đổi sinh viên với ĐHQGHN.

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình này như sau:

1. Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: 01 học kỳ hoặc 01 năm (bắt đầu từ kỳ học mùa xuân năm học 2019 – 2020).

3. Chỉ tiêu: 02 sinh viên.

4. Điều kiện tham dự chương trình:

- Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 hệ chính quy của ĐHQGHN.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.0/4.0.

- Trình độ ngoại ngữ:

+) Tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 88.

+) Tiếng Hàn Quốc: Tối thiểu có chứng chỉ TOPIK bậc 5.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký (theo mẫu của ĐHQGHN).

- Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Giấy khám sức khỏe.

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.

- Thư tiến cử sinh viên theo mẫu của SNU (nộp kèm hồ sơ, cán bộ quản lý cấp ĐHQGHN sẽ xác nhận).

- Bài luận cá nhân.

- Chứng minh tài chính theo mẫu của SNU.

*Lưu ý: Sinh viên đăng ký tham dự chương trình phải scan toàn bộ hồ sơ để nộp khi có yêu cầu.

6. Chi phí tham dự chương trình:

- Sinh viên tham dự chương trình trao đổi được miễn học phí và các chi phí đăng ký học ban đầu. Sinh viên tham khảo thêm thông tin tại tài liệu đính kèm và website: http://oia.snu.ac.kr/page/exchange_program.php

- Sinh viên có cơ hội nhận học bổng cho sinh viên trao đổi của SNU. Thông tin chi tiết tại website: http://oia.snu.ac.kr/page/o_exchange_program_scholarship.php

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên, gửi về Ban Đào tạo trước ngày 31/08/2019, phòng 505 tòa nhà điều hành ĐHQGHN (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email: vucongtung@vnu.edu.vn, điện thoại: 098.99.55.068).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên và xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

Các thông tin kèm theo:

- Guideline

- Recommendation letter

- FAQ – Inbound exchange

- Course search instruction

- College of Business administration

II. Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản trong năm học 2019 – 2020

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo về chương trình trao đổi của Đại học Osaka, Nhật Bản dành cho sinh viên và học viên cao học của ĐHQGHN.

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình này như sau:

1. Đối tượng tham dự: Sinh viên và học viên của ĐHQGHN. Tùy vào mỗi loại chương trình mà đối tượng tham dự khác nhau:

- Chương trình iExPO: Dành cho học viên cao học .

- Chương trình FrontireLab: Dành cho học viên cao học tham dự các nhóm nghiên cứu của ĐH Osaka.

- Chương trình OUSSEP: Dành cho sinh viên năm thứ 3.

- Chương trình Maple: Dành cho sinh viên học tiếng Nhật.

2. Thời gian tham dự: 01 học kỳ (bắt đầu từ kỳ học mùa xuân, tháng 3/2020).

3. Chỉ tiêu: ĐHQGHN lựa chọn 04 sinh viên, học viên tham dự.

4. Điều kiện tham dự chương trình:

- Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 hệ chính quy hoặc học viên cao học đã học tối thiểu 01 học kỳ của ĐHQGHN.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.0/4.0.

- Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật đáp ứng yêu cầu chương trình học:

+) Tiếng Anh: Tối thiểu có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80.

+) Tiếng Nhật: Tối thiểu có chứng chỉ N4 với chương trình Maple hoặc N2 với chương trình iExpo.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký của ĐHQGHN.

- Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Giấy khám sức khỏe.

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.

*Lưu ý: Sinh viên, học viên đăng ký tham dự chương trình phải scan hồ sơ để nộp khi có yêu cầu.

6. Chi phí tham dự chương trình:

- Sinh viên, học viên tham dự chương trình trao đổi được miễn học phí và các chi phí đăng ký học ban đầu. Các chi phí sinh hoạt khác tham khảo thêm thông tin tại tài liệu đính kèm và website về chương trình trao đổi sinh viên của ĐH Osaka: http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program

- Sinh viên, học viên có cơ hội nhận học bổng cho sinh viên trao đổi tại ĐH Osaka hoặc học bổng JASSO có giá trị 320.000 – 400.000 JPY/05 tháng (tài liệu đính kèm A, B, C).

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên, học viên gửi về Ban Đào tạo trước ngày 31/08/2109, phòng 505 tòa nhà điều hành ĐHQGHN (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email: vucongtung@vnu.edu.vn, điện thoại: 098.99.55.068).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên và học viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > Khoa Quốc tế - ĐHQGHN: Chương trình trao đổi sinh viên tại Hàn Quốc và Nhật Bản

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN: Chương trình trao đổi sinh viên tại Hàn Quốc và Nhật Bản

I. Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc trong năm học 2019 – 2020

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc (SNU) về chương trình trao đổi sinh viên với ĐHQGHN.

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình này như sau:

1. Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: 01 học kỳ hoặc 01 năm (bắt đầu từ kỳ học mùa xuân năm học 2019 – 2020).

3. Chỉ tiêu: 02 sinh viên.

4. Điều kiện tham dự chương trình:

- Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 hệ chính quy của ĐHQGHN.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.0/4.0.

- Trình độ ngoại ngữ:

+) Tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 88.

+) Tiếng Hàn Quốc: Tối thiểu có chứng chỉ TOPIK bậc 5.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký (theo mẫu của ĐHQGHN).

- Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Giấy khám sức khỏe.

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.

- Thư tiến cử sinh viên theo mẫu của SNU (nộp kèm hồ sơ, cán bộ quản lý cấp ĐHQGHN sẽ xác nhận).

- Bài luận cá nhân.

- Chứng minh tài chính theo mẫu của SNU.

*Lưu ý: Sinh viên đăng ký tham dự chương trình phải scan toàn bộ hồ sơ để nộp khi có yêu cầu.

6. Chi phí tham dự chương trình:

- Sinh viên tham dự chương trình trao đổi được miễn học phí và các chi phí đăng ký học ban đầu. Sinh viên tham khảo thêm thông tin tại tài liệu đính kèm và website: http://oia.snu.ac.kr/page/exchange_program.php

- Sinh viên có cơ hội nhận học bổng cho sinh viên trao đổi của SNU. Thông tin chi tiết tại website: http://oia.snu.ac.kr/page/o_exchange_program_scholarship.php

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên, gửi về Ban Đào tạo trước ngày 31/08/2019, phòng 505 tòa nhà điều hành ĐHQGHN (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email: vucongtung@vnu.edu.vn, điện thoại: 098.99.55.068).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên và xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

Các thông tin kèm theo:

- Guideline

- Recommendation letter

- FAQ – Inbound exchange

- Course search instruction

- College of Business administration

II. Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản trong năm học 2019 – 2020

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo về chương trình trao đổi của Đại học Osaka, Nhật Bản dành cho sinh viên và học viên cao học của ĐHQGHN.

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình này như sau:

1. Đối tượng tham dự: Sinh viên và học viên của ĐHQGHN. Tùy vào mỗi loại chương trình mà đối tượng tham dự khác nhau:

- Chương trình iExPO: Dành cho học viên cao học .

- Chương trình FrontireLab: Dành cho học viên cao học tham dự các nhóm nghiên cứu của ĐH Osaka.

- Chương trình OUSSEP: Dành cho sinh viên năm thứ 3.

- Chương trình Maple: Dành cho sinh viên học tiếng Nhật.

2. Thời gian tham dự: 01 học kỳ (bắt đầu từ kỳ học mùa xuân, tháng 3/2020).

3. Chỉ tiêu: ĐHQGHN lựa chọn 04 sinh viên, học viên tham dự.

4. Điều kiện tham dự chương trình:

- Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 hệ chính quy hoặc học viên cao học đã học tối thiểu 01 học kỳ của ĐHQGHN.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.0/4.0.

- Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật đáp ứng yêu cầu chương trình học:

+) Tiếng Anh: Tối thiểu có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80.

+) Tiếng Nhật: Tối thiểu có chứng chỉ N4 với chương trình Maple hoặc N2 với chương trình iExpo.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký của ĐHQGHN.

- Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Giấy khám sức khỏe.

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.

*Lưu ý: Sinh viên, học viên đăng ký tham dự chương trình phải scan hồ sơ để nộp khi có yêu cầu.

6. Chi phí tham dự chương trình:

- Sinh viên, học viên tham dự chương trình trao đổi được miễn học phí và các chi phí đăng ký học ban đầu. Các chi phí sinh hoạt khác tham khảo thêm thông tin tại tài liệu đính kèm và website về chương trình trao đổi sinh viên của ĐH Osaka: http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program

- Sinh viên, học viên có cơ hội nhận học bổng cho sinh viên trao đổi tại ĐH Osaka hoặc học bổng JASSO có giá trị 320.000 – 400.000 JPY/05 tháng (tài liệu đính kèm A, B, C).

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên, học viên gửi về Ban Đào tạo trước ngày 31/08/2109, phòng 505 tòa nhà điều hành ĐHQGHN (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email: vucongtung@vnu.edu.vn, điện thoại: 098.99.55.068).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên và học viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.