Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > KHẢO SÁT TỪ DOANH NGHIỆP VỀ ISER SAU KHI TỐT NGHIỆP

KHẢO SÁT TỪ DOANH NGHIỆP VỀ ISER SAU KHI TỐT NGHIỆP

Theo định kỳ, Khoa Quốc tế tổ chức phỏng vấn các doanh nghiệp để khảo sát xem các doanh nghiệp đánh giá về sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp. Từ đó, Khoa sẽ có cơ sở hoàn thiện chất lượng giảng dạy, phát triển kỹ năng để nâng cao chuẩn đầu ra cho sinh viên.

Cùng xem trong năm 2019, các ISer sau khi tốt nghiệp được các doanh nghiệp đánh giá như thế nào  nhé!

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > KHẢO SÁT TỪ DOANH NGHIỆP VỀ ISER SAU KHI TỐT NGHIỆP

KHẢO SÁT TỪ DOANH NGHIỆP VỀ ISER SAU KHI TỐT NGHIỆP

Theo định kỳ, Khoa Quốc tế tổ chức phỏng vấn các doanh nghiệp để khảo sát xem các doanh nghiệp đánh giá về sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp. Từ đó, Khoa sẽ có cơ sở hoàn thiện chất lượng giảng dạy, phát triển kỹ năng để nâng cao chuẩn đầu ra cho sinh viên.

Cùng xem trong năm 2019, các ISer sau khi tốt nghiệp được các doanh nghiệp đánh giá như thế nào  nhé!