Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG MOSKVA - NƠI TIẾP NHẬN SINH VIÊN NGÀNH KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA VÀ TIN HỌC

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG MOSKVA - NƠI TIẾP NHẬN SINH VIÊN NGÀNH KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA VÀ TIN HỌC

Học viện Hàng không Moskva (tiếng Nga: Московский авиационный институт,viết tắt: MAI) là một trong những trường đại học kỹ thuật có số lượng sinh viên lớn nhất Moskva. Thành lập ngày 20 tháng 3 năm 1930. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2015, Bộ giáo dục Liên bang Nga đã tiến hành tổ chức lại học viện; Sáp nhập MAI và MATI thành một đại học hàng không Moskva duy nhất.

Hiện nay trường đại học kỹ thuật MAI có:

  • Hơn 20 nghìn sinh viên học ở 10 khoa, 3 viện (ngang với các khoa) và 4 phân viện. 

  • Đào tạo tiến sĩ (candidate) theo 54 chuyên ngành toán - lý, hóa học và các ngành kỹ thuật, cùng với 6 chuyên ngành về lịch sử, kinh tế, triết học và chính trị học.

  • Hơn 10 hướng nghiên cứu bậc tiến sĩ khoa học: các vấn đề về cơ học, chế tạo máy và các quá trình điều khiển. Có các hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ và tiến sĩ khoa học

  • Các nhà khoa học của trường nghiên cứu trong 29 lĩnh vực khoa học quan trọng.

Tích lũy kinh nghiệm khoa học và sư phạm, giáo dục, khoa học và phương pháp, cơ sở công nghệ độc đáo, liên kết rộng rãi với các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ cho phép MAI đào tạo ra các chuyên gia có trình độ cao, trình độ đào tạo, kiến thức và kỹ năng đáp ứng các yêu cầu hiện tại của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Các chuyên gia như vậy hiện đang có nhu cầu rất lớn trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng của đất nước.

Trong vài năm trở lại đây kể từ khi nền tảng đao tạo của MAI đã cung cấp hơn 160.000 chuyên gia cho hàng không và hàng không vũ trụ khoa học và công nghiệp, trong đó chúng ta có thể thêm 60 nghìn sinh viên tốt nghiệp liên hợp vào năm 2015 MATI. Vì vậy, trong số những sinh viên tốt nghiệp của phi công vũ trụ MAI, 23 người đã làm việc trong không gian trong tổng cộng hơn 15 năm. Nhiều sinh viên tốt nghiệp-phi hành gia và hiện đang làm việc trong một đội ngũ phi hành gia.

MAI luôn theo dõi thành tích nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp bao gồm 29 giám đốc, 9 nhà thiết kế chung, 38 nhà thiết kế chính, 4 giám đốc, 97 giám đốc cao cấp khác của các doanh nghiệp. Ngày nay, sinh viên tốt nghiệp của trường đại học là những doanh nghiệp xương sống Nga Công nghiệp và Bộ Thương mại, công ty nhà nước “Roscosmos”, Nhà nước Công ty Cổ phần “Rostec”, PJSC “KLA”, Công ty cổ phần “Công ty Cổ phần” Tactical Missiles “OA” EKO Lo ngại “Almaz-Antey”

Năm 2017, một loạt các thí sinh được thực hiện trong 42 lĩnh vực đào tạo cử nhân, 25 khu vực đào tạo thạc sĩ, 9 chuyên ngành. Tổng số kế hoạch sinh viên nhập học trên cơ sở ngân sách của 3634 người, trong đó 1855 – trên chương trình đại học, 938 – Chương trình đặc biệt, 841 – cho các chương trình sau đại học. Ngoài ra, MAI đã cấp phép 49 chuyên ngành đào tạo sau đại học, đã công nhận 18 hướng đào tạo sau đại học.

Chương trình Kỹ sư Tự động hóa và Tin học (AAI) do Khoa Quốc tế triển khai đào tạo từ năm 2021. Sinh viên theo học ngành này sẽ có cơ hội học chuyển tiếp từ năm thứ hai hoặc thức ba (dự kiến) tại trường MAI và được trường đối tác cấp bằng. Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ nhận được rất nhiều học bổng từ trường đối tác thông qua học bổng hiệp định giữa hai chính phủ Việt Nam và Liên Bang Nga.

AAI là chương trình đào tạo chất lượng cao, cung cấp cho thị trường lao động nhân sự là những kỹ sư được đào tạo bài bản về công nghệ thông tin và tự động hóa. Đây hứa hẹn là chương trình đào tạo tiên phong trong phát triển đội ngũ nhân sự phục vụ cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Chương trình: Kĩ sư Tự động hóa và Tin học

Thời gian học: 4.5 năm (9 học kỳ)

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt trong 3 năm đầu, tiếng Anh trong 1.5 năm còn lại

Văn bằng: Bằng Kĩ sư ngành Tự động hoá và Tin học hệ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cấp

Chi tiết tại: https://bit.ly/3xRGxGS

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG MOSKVA - NƠI TIẾP NHẬN SINH VIÊN NGÀNH KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA VÀ TIN HỌC

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG MOSKVA - NƠI TIẾP NHẬN SINH VIÊN NGÀNH KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA VÀ TIN HỌC

Học viện Hàng không Moskva (tiếng Nga: Московский авиационный институт,viết tắt: MAI) là một trong những trường đại học kỹ thuật có số lượng sinh viên lớn nhất Moskva. Thành lập ngày 20 tháng 3 năm 1930. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2015, Bộ giáo dục Liên bang Nga đã tiến hành tổ chức lại học viện; Sáp nhập MAI và MATI thành một đại học hàng không Moskva duy nhất.

Hiện nay trường đại học kỹ thuật MAI có:

  • Hơn 20 nghìn sinh viên học ở 10 khoa, 3 viện (ngang với các khoa) và 4 phân viện. 

  • Đào tạo tiến sĩ (candidate) theo 54 chuyên ngành toán - lý, hóa học và các ngành kỹ thuật, cùng với 6 chuyên ngành về lịch sử, kinh tế, triết học và chính trị học.

  • Hơn 10 hướng nghiên cứu bậc tiến sĩ khoa học: các vấn đề về cơ học, chế tạo máy và các quá trình điều khiển. Có các hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ và tiến sĩ khoa học

  • Các nhà khoa học của trường nghiên cứu trong 29 lĩnh vực khoa học quan trọng.

Tích lũy kinh nghiệm khoa học và sư phạm, giáo dục, khoa học và phương pháp, cơ sở công nghệ độc đáo, liên kết rộng rãi với các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ cho phép MAI đào tạo ra các chuyên gia có trình độ cao, trình độ đào tạo, kiến thức và kỹ năng đáp ứng các yêu cầu hiện tại của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Các chuyên gia như vậy hiện đang có nhu cầu rất lớn trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng của đất nước.

Trong vài năm trở lại đây kể từ khi nền tảng đao tạo của MAI đã cung cấp hơn 160.000 chuyên gia cho hàng không và hàng không vũ trụ khoa học và công nghiệp, trong đó chúng ta có thể thêm 60 nghìn sinh viên tốt nghiệp liên hợp vào năm 2015 MATI. Vì vậy, trong số những sinh viên tốt nghiệp của phi công vũ trụ MAI, 23 người đã làm việc trong không gian trong tổng cộng hơn 15 năm. Nhiều sinh viên tốt nghiệp-phi hành gia và hiện đang làm việc trong một đội ngũ phi hành gia.

MAI luôn theo dõi thành tích nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp bao gồm 29 giám đốc, 9 nhà thiết kế chung, 38 nhà thiết kế chính, 4 giám đốc, 97 giám đốc cao cấp khác của các doanh nghiệp. Ngày nay, sinh viên tốt nghiệp của trường đại học là những doanh nghiệp xương sống Nga Công nghiệp và Bộ Thương mại, công ty nhà nước “Roscosmos”, Nhà nước Công ty Cổ phần “Rostec”, PJSC “KLA”, Công ty cổ phần “Công ty Cổ phần” Tactical Missiles “OA” EKO Lo ngại “Almaz-Antey”

Năm 2017, một loạt các thí sinh được thực hiện trong 42 lĩnh vực đào tạo cử nhân, 25 khu vực đào tạo thạc sĩ, 9 chuyên ngành. Tổng số kế hoạch sinh viên nhập học trên cơ sở ngân sách của 3634 người, trong đó 1855 – trên chương trình đại học, 938 – Chương trình đặc biệt, 841 – cho các chương trình sau đại học. Ngoài ra, MAI đã cấp phép 49 chuyên ngành đào tạo sau đại học, đã công nhận 18 hướng đào tạo sau đại học.

Chương trình Kỹ sư Tự động hóa và Tin học (AAI) do Khoa Quốc tế triển khai đào tạo từ năm 2021. Sinh viên theo học ngành này sẽ có cơ hội học chuyển tiếp từ năm thứ hai hoặc thức ba (dự kiến) tại trường MAI và được trường đối tác cấp bằng. Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ nhận được rất nhiều học bổng từ trường đối tác thông qua học bổng hiệp định giữa hai chính phủ Việt Nam và Liên Bang Nga.

AAI là chương trình đào tạo chất lượng cao, cung cấp cho thị trường lao động nhân sự là những kỹ sư được đào tạo bài bản về công nghệ thông tin và tự động hóa. Đây hứa hẹn là chương trình đào tạo tiên phong trong phát triển đội ngũ nhân sự phục vụ cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Chương trình: Kĩ sư Tự động hóa và Tin học

Thời gian học: 4.5 năm (9 học kỳ)

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt trong 3 năm đầu, tiếng Anh trong 1.5 năm còn lại

Văn bằng: Bằng Kĩ sư ngành Tự động hoá và Tin học hệ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cấp

Chi tiết tại: https://bit.ly/3xRGxGS