Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > Các chương trình trao đổi sinh viên năm học 2019 - 2020

Các chương trình trao đổi sinh viên năm học 2019 - 2020

A. Chương trình trao đổi với Đại học Zurich, Thuỵ Sỹ
1. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 thứ Ba, ngày 27/8/2019.
2. Tiêu chí:
- Là sinh viên đại học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 hệ chính quy của ĐHQGHN.
- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0.
- Trình độ ngoại ngữ:
+) Các khóa học bằng tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 hoặc tương đương.
+) Các khóa học bằng tiếng Đức: Có chứng chỉ tiếng Đức C1 được cấp bởi viện Goethe.
+) Trong trường hợp sinh viên chưa có các chứng chỉ ngoại ngữ, có thể xin xác nhận của giảng viên bản địa giảng dạy tiếng Anh hoặc tiếng Đức đang công tác tại ĐHQGHN.
3. Link hồ sơ: https://drive.google.com/drive/folders/1o0rtigOjb7PC6-iV5hoAU6Eie97BiYgj?usp=sharing

B. Chương trình trao đổi với Đại học Kyushu, Nhật Bản
1. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 thứ Ba, ngày 27/8/2019.
2. Tiêu chí:
- Là sinh viên đại học năm thứ 2 và năm thứ 3 hoặc học viên cao học đã hoàn thành tối thiểu 2 học kỳ tại ĐHQGHN.
- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.2/4.0.
- Trình độ ngoại ngữ:
+) Tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 79 với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.
+) Tiếng Nhật: Chứng chỉ tiếng Nhật N1 với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Nhật. Khóa học "Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản" có thể chấp nhận tiếng Nhật N2.
3. Link hồ sơ: https://drive.google.com/open?id=1lbTP5R5Ra1nkHVu00UG2cBH6x_eQZm-F

C. Chương trình trao đổi với Đại học CHUO, Nhật Bản
1. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00, thứ Ba ngày 10/9/2019.
2. Tiêu chí:
- Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 hệ chính quy hoặc học viên cao học đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ tại ĐHQGHN.
- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0.
- Trình độ ngoại ngữ:
+) Tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ IELTS 5.5.
+) Tiếng Nhật: Tối thiểu có chứng chỉ N3.
3. Link hồ sơ: https://drive.google.com/drive/folders/1la3SrauEm3ptptBfBWnWuUHnfRcEeYWt?usp=sharing

**Link đăng ký tham gia các chương trình: https://forms.gle/BiAMAACt2KwH66427.

**Chuyên viên tư vấn và tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển: Trần Đỗ Bảo Châu (Phòng CTHSSV, phòng 303, nhà C).

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > Các chương trình trao đổi sinh viên năm học 2019 - 2020

Các chương trình trao đổi sinh viên năm học 2019 - 2020

A. Chương trình trao đổi với Đại học Zurich, Thuỵ Sỹ
1. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 thứ Ba, ngày 27/8/2019.
2. Tiêu chí:
- Là sinh viên đại học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 hệ chính quy của ĐHQGHN.
- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0.
- Trình độ ngoại ngữ:
+) Các khóa học bằng tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 hoặc tương đương.
+) Các khóa học bằng tiếng Đức: Có chứng chỉ tiếng Đức C1 được cấp bởi viện Goethe.
+) Trong trường hợp sinh viên chưa có các chứng chỉ ngoại ngữ, có thể xin xác nhận của giảng viên bản địa giảng dạy tiếng Anh hoặc tiếng Đức đang công tác tại ĐHQGHN.
3. Link hồ sơ: https://drive.google.com/drive/folders/1o0rtigOjb7PC6-iV5hoAU6Eie97BiYgj?usp=sharing

B. Chương trình trao đổi với Đại học Kyushu, Nhật Bản
1. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 thứ Ba, ngày 27/8/2019.
2. Tiêu chí:
- Là sinh viên đại học năm thứ 2 và năm thứ 3 hoặc học viên cao học đã hoàn thành tối thiểu 2 học kỳ tại ĐHQGHN.
- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.2/4.0.
- Trình độ ngoại ngữ:
+) Tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 79 với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.
+) Tiếng Nhật: Chứng chỉ tiếng Nhật N1 với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Nhật. Khóa học "Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản" có thể chấp nhận tiếng Nhật N2.
3. Link hồ sơ: https://drive.google.com/open?id=1lbTP5R5Ra1nkHVu00UG2cBH6x_eQZm-F

C. Chương trình trao đổi với Đại học CHUO, Nhật Bản
1. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00, thứ Ba ngày 10/9/2019.
2. Tiêu chí:
- Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 hệ chính quy hoặc học viên cao học đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ tại ĐHQGHN.
- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0.
- Trình độ ngoại ngữ:
+) Tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ IELTS 5.5.
+) Tiếng Nhật: Tối thiểu có chứng chỉ N3.
3. Link hồ sơ: https://drive.google.com/drive/folders/1la3SrauEm3ptptBfBWnWuUHnfRcEeYWt?usp=sharing

**Link đăng ký tham gia các chương trình: https://forms.gle/BiAMAACt2KwH66427.

**Chuyên viên tư vấn và tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển: Trần Đỗ Bảo Châu (Phòng CTHSSV, phòng 303, nhà C).