Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Toạ đàm giao lưu, tư vấn hướng nghiệp

Tiếp nối thành công của chương trình Ngành tôi chọn 2018, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐQHGHN) tổ chức “Toạ đàm giao lưu Ngành tôi chọn 2019” vào thứ Bảy, ngày 13/7/2019, tại Hội trường tầng 9, Tòa nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Với sự tham gia của các lãnh đạo, cán bộ Khoa Quốc tế, các diễn giả là chuyên gia trong các lĩnh vực ngành nghề và các cựu sinh viên từng học tập tại Khoam các phụ huynh cùng các em học sinh được trực tiếp chia sẻ những câu hỏi và lắng nghe câu trả lời từ khách mời. Đặc biệt, những cựu sinh viên của Khoa đã giải đáp thắc mắc và tư vấn cho các em học sinh cũng như phụ huynh về các ngành đào tạo, cơ hội nghề nghiệp.

Sự kiện này giúp các em học sinh trang bị thông tin và kiến thức cần thiết để định hướng ngành học phù hợp, giúp các em có thể tự tin sải bước vào cánh cửa đại học.

Một số hình ảnh về chương trình:

 

 

 

Toạ đàm giao lưu, tư vấn hướng nghiệp

Tiếp nối thành công của chương trình Ngành tôi chọn 2018, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐQHGHN) tổ chức “Toạ đàm giao lưu Ngành tôi chọn 2019” vào thứ Bảy, ngày 13/7/2019, tại Hội trường tầng 9, Tòa nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Với sự tham gia của các lãnh đạo, cán bộ Khoa Quốc tế, các diễn giả là chuyên gia trong các lĩnh vực ngành nghề và các cựu sinh viên từng học tập tại Khoam các phụ huynh cùng các em học sinh được trực tiếp chia sẻ những câu hỏi và lắng nghe câu trả lời từ khách mời. Đặc biệt, những cựu sinh viên của Khoa đã giải đáp thắc mắc và tư vấn cho các em học sinh cũng như phụ huynh về các ngành đào tạo, cơ hội nghề nghiệp.

Sự kiện này giúp các em học sinh trang bị thông tin và kiến thức cần thiết để định hướng ngành học phù hợp, giúp các em có thể tự tin sải bước vào cánh cửa đại học.

Một số hình ảnh về chương trình: