Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > DỊCH VỤ SINH VIÊN > Cựu sinh viên > Tin tức - Hoạt động cựu sinh viên > Cựu sinh viên tham gia Tọa đàm "Xây dựng hình ảnh sinh viên Khoa Quốc tế"

Cựu sinh viên tham gia Tọa đàm "Xây dựng hình ảnh sinh viên Khoa Quốc tế"

Cựu sinh viên Nguyễn Trọng Quyền - gương mặt nổi bật trong các hoạt động với sinh viên Khoa Quốc tế đã tham gia buổi tọa đàm với Chủ đề: “Xây dựng hình ảnh sinh viên Khoa Quốc tế”. Đối tượng tham dự của buổi tọa đàm dành cho Quần chúng ưu tú đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Với kinh nghiệm là một sinh viên được kết nạp đảng tại Khoa Quốc tế, anh Nguyễn Trọng Quyền đã có những chia sẻ thiết thực về quá trình phấn đấu của bản thâm, những nhiệm vụ và thách thức đối với một Quần chúng ưu tú khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Một số hình ảnh trong buổi tọa đàm:

 

Trang chủ > DỊCH VỤ SINH VIÊN > Cựu sinh viên > Tin tức - Hoạt động cựu sinh viên > Cựu sinh viên tham gia Tọa đàm "Xây dựng hình ảnh sinh viên Khoa Quốc tế"

Cựu sinh viên tham gia Tọa đàm "Xây dựng hình ảnh sinh viên Khoa Quốc tế"

Cựu sinh viên Nguyễn Trọng Quyền - gương mặt nổi bật trong các hoạt động với sinh viên Khoa Quốc tế đã tham gia buổi tọa đàm với Chủ đề: “Xây dựng hình ảnh sinh viên Khoa Quốc tế”. Đối tượng tham dự của buổi tọa đàm dành cho Quần chúng ưu tú đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Với kinh nghiệm là một sinh viên được kết nạp đảng tại Khoa Quốc tế, anh Nguyễn Trọng Quyền đã có những chia sẻ thiết thực về quá trình phấn đấu của bản thâm, những nhiệm vụ và thách thức đối với một Quần chúng ưu tú khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Một số hình ảnh trong buổi tọa đàm: