Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Cựu sinh viên tham gia kiểm định chương trình IB

Các cựu sinh viên chương trình Cử nhân Kinh doanh Quốc tế (IB) đã tham gia kiểm định chất lượng chương trình đồng cấp do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TP HCM (CEA) triển khai.

Một trong các yếu tố làm nên chất lượng của chương trình đào tạo đó là chất lượng theo chuẩn đầu ra đã công bố của người học sau khi tốt nghiệp chương trình. 

Ngoài ra, công tác sinh viên được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp cũng là điểm nhấn lớn từ chương trình, đạt mức đánh giá cao từ các cựu sinh viên.

Kết quả, Khoa Quốc tế chính thức nhận chứng nhận kiểm định chất lượng ngành Kinh doanh quốc tế của CEA vào ngày 18/11/2019.

 

Nguyễn Ngọc An - cựu sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế

Cựu sinh viên tham gia kiểm định chương trình IB

Các cựu sinh viên chương trình Cử nhân Kinh doanh Quốc tế (IB) đã tham gia kiểm định chất lượng chương trình đồng cấp do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TP HCM (CEA) triển khai.

Một trong các yếu tố làm nên chất lượng của chương trình đào tạo đó là chất lượng theo chuẩn đầu ra đã công bố của người học sau khi tốt nghiệp chương trình. 

Ngoài ra, công tác sinh viên được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp cũng là điểm nhấn lớn từ chương trình, đạt mức đánh giá cao từ các cựu sinh viên.

Kết quả, Khoa Quốc tế chính thức nhận chứng nhận kiểm định chất lượng ngành Kinh doanh quốc tế của CEA vào ngày 18/11/2019.

 

Nguyễn Ngọc An - cựu sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế