Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Cựu sinh viên tham gia giải bóng đá VNU-IS Cup 20202

Theo hoạt động thường niên, Giải bóng đá VNU-IS Cup năm 2020 đã được khởi tranh. Giải bóng đá là nơi quy tụ 16 đội bóng là các sinh viên, cựu sinh viên và cán bộ Khoa Quốc tế.

Tham dự giải năm nay, các cựu sinh viên với cái tên Big Brothers FC đã đăng ký tham gia tranh tài từ ngày 4/7 đến 25/7/2020. Đội bóng cựu sinh viên có hoạt động "ăn tập" thường xuyên để chuẩn bị cho giải đấu.

Xin được chúc đội bóng thi đấu đạt thành tích cao và duy trì hoạt động trong thời gian tới.

 

 

Cựu sinh viên tham gia giải bóng đá VNU-IS Cup 20202

Theo hoạt động thường niên, Giải bóng đá VNU-IS Cup năm 2020 đã được khởi tranh. Giải bóng đá là nơi quy tụ 16 đội bóng là các sinh viên, cựu sinh viên và cán bộ Khoa Quốc tế.

Tham dự giải năm nay, các cựu sinh viên với cái tên Big Brothers FC đã đăng ký tham gia tranh tài từ ngày 4/7 đến 25/7/2020. Đội bóng cựu sinh viên có hoạt động "ăn tập" thường xuyên để chuẩn bị cho giải đấu.

Xin được chúc đội bóng thi đấu đạt thành tích cao và duy trì hoạt động trong thời gian tới.