KPMG chính thức mở đơn tuyển chương trình KPMG Graduate Recruitment 2022!

Hãy mang đến KPMG bản sắc riêng của bạn. Sự khác biệt sẽ tạo nên những thay đổi mạnh mẽ.
Tìm hiểu thêm về chương trình tại đây: https://home.kpmg/vn/en/home/careers/graduate.html…
Nộp đơn đăng kí tại đây: http://recruiting.kpmg.com.vn
Deadline: 28/03/2022
Ứng tuyển ngay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *