KÊNH THÔNG TIN HỌC BỔNG CHÍNH THỨC CỦA ĐHQGHN

Truy cập website tại: http://hocbong.vnu.edu.vn/index.html

Cổng thông tin học bổng trực tuyến cho phép người dùng có thể tìm hiểu và đăng ký xét học bổng theo từng bậc đào tạo: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ ngay tại website. Hệ thống cũng sẽ cung cấp thông tin triển khai các chương trình, đề án, dự án và chính sách học bổng của ĐQHGHN, thực hiện mục tiêu ươm tạo, thu hút và trọng dụng tài năng khoa học của ĐHQGHN.

KÊNH THÔNG TIN HỌC BỔNG là một thành phần quan trọng trong Mạng lưới kết nối Tài năng ĐHQGHN (VNU’s Talent Network), gắn kết những người làm chính sách, những người có khả năng hỗ trợ về nguồn lực, cơ chế với các nhà khoa học và người học của ĐHQGHN.

VNU’s Talent Network sẽ phát triển theo 4 trục tương ứng với 4 hoạt động chính:

Phát hiện – Tìm kiếm học sinh, sinh viên tài năng KH&CN và hỗ trợ học sinh, sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;

Thu hút – Triển khai học bổng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh sau tiến sĩ; chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên;

Ươm tạo nhà khoa học – Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực nghiên cứu;

Đãi ngộ – Thực hiện đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN hằng năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *