KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – ĐH EAST LONDON (VƯƠNG QUỐC ANH)

GIỚI THIỆU

Chương trình sẽ mang lại gì cho bạn kiến thức và kỹ năng thực hành để có thể:

 • Xử lý và phân tích các dữ liệu tài chính và phi tài chính

 • Chuẩn bị báo cáo tài chính

 • Áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật trong kế toán cho các vấn đề trong kinh doanh

 • Sử dụng phần mềm theo chuẩn mực kế toán

Tên chương trình: Kế toán và Tài chính
Thời gian học: 4 năm, gồm 8 học kỳ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Mô hình đào tạo: Học toàn phần tại Trường Quốc tế.
Văn bằng:

Bằng Cử nhân Kế toán và Tài chính do Đại học East London (Vương Quốc Anh) cấp,

được Cục khảo thí – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

STT
No.
Mã học phần ĐHQGHN
VNU Subject code
Học phần
Subject Name
Số tín chỉ
No. of Credits 
Số giờ tín chỉ
Credit hours
VNU/ UEL Mã số học phần tiên quyết Ghi chú
Note
Lí thuyết
Lecture
Thực hành Tutorial Tự học
Self-study
Pre-requisite(s) Subject code
I. Năm thứ nhất – 1st year 29  
1 INS1014 English for Academic Purpose 1
Tiếng Anh học thuật 1
4 45 15 VNU-IS
Tín chỉ VN
2 INS1015 English for Academic Purpose 2
Tiếng Anh học thuật 2
3 30 15 VNU-IS
Tín chỉ VN
INS1014
3 INS1016 English for Management Studies 1
Tiếng Anh chuyên ngành 1
4 45 15 VNU-IS
Tín chỉ VN
INS1015
4 INS1017 English for Management Studies 2
Tiếng Anh chuyên ngành 2
3 30 15 VNU-IS
Tín chỉ VN
5 INS1029 English for Management Studies 3
Tiếng Anh chuyên ngành 3
3 30 15 VNU-IS
Tín chỉ VN
INS1017
6 FDFMA001 Finite Mathematics
Toán đại cương
4 45 15 VNU-IS
Tín chỉ VN
7 FDSSK001 Study Skills
Kỹ năng học tập
4 45 15 VNU-IS
Tín chỉ VN
8 FDIFA001 Introduction to Financial Accounting
Nhập môn kế toán tài chính
4 45 15 VNU-IS
Tín chỉ VN
II. Năm thứ hai – 2nd year 120
9 AC4001 Finacial Accounting
Kế toán tài chính
30 48 24 UEL
Tín chỉ Anh
10 AC4002 Cost Accounting
Kế toán chi phí
30 48 24 UEL
Tín chỉ Anh
11 AC4003 Academic Skills for Accounting
Kỹ năng học thuật dành cho kế toán
15 36 UEL
Tín chỉ Anh
12 HR4002 Business Organisations and Management
Tổ chức và quản trị kinh doanh
15 24 12 UEL
Tín chỉ Anh
13 FN4003 Business Economics and Quantitative Analysis
Kinh tế học kinh doanh và phân tích định lượng
15 24 12 UEL
Tín chỉ Anh
14 AC4004 Business Law
Luật kinh doanh
15 24 12 UEL
Tín chỉ Anh
III. Năm thứ ba – 3rd year 120
15 AC5001 Intermediate Financial Reporting
Báo cáo tài chính
30 72 UEL
Tín chỉ Anh
AC4001
16 AC5002 Performance Management Accounting
Kế toán quản trị
30 48 24 UEL
Tín chỉ Anh
AC4002
17-18 AC5003 Auditing *
Kiểm toán
30 48 24 UEL
Tín chỉ Anh
AC4001 Học 2/4 học phần tự chọn
AC5004 Taxation *
Thuế
30 48 24 UEL
Tín chỉ Anh
AC4001
FN5001 Intermediate Economic Theory and Practice
Lý thuyết và thực tiễn kinh tế trung cấp
30 48 24 UEL
Tín chỉ Anh
FN5002 Financial Intermediation and Portfolio Management
Trung gian tài chính và quản lý danh mục đầu tư
30 48 24 UEL
Tín chỉ Anh
IV. Năm thứ tư – 4th year 120
19 AC6001 Advanced Financial Reporting
Báo cáo tài chính nâng cao
30 72 UEL
Tín chỉ Anh
AC5001
20 AC6002 Strategic Management Accounting
Kế toán quản trị chiến lược
30 48 24 UEL
Tín chỉ Anh
AC5002
21 AC6003 Corporate Financial Management
Quản trị tài chính doanh nghiệp
30 72 UEL
Tín chỉ Anh
22 HR6004 The Business Professional
Định hướng nghề nghiệp
30 38 UEL
Tín chỉ Anh
Total No. of credits
Tổng số tín chỉ
29 TC VN
360 TC Anh
 
STT Họ và tên, năm sinh, chức vụ, cơ quan công tác hiện tại Học vị, nước, năm tốt nghiệp Chuyên ngành Thành tích khoa học (số lượng, đề tài, các bài báo)
1 Nguyễn Thị Nhân Hòa Tiến sỹ, Đại học tổng hợp Melbourrne, Australia, 2008 Khảo thí Ngôn ngữ 07 bài báo đã công bố
2 Phạm Thị Thủy Tiến sỹ, Đại học Monash, Úc (2003) Giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài 04 bài báo đăng trên tạp chí trong nước, 01 hội thảo khoa học trong nước
3 Đỗ Thị Hồng Liên Thạc sỹ, Bỉ (2012) Nghiên cứu giáo dục tiếng Anh 02 bài báo đăng trên tạp chí trong nước
4 Đỗ Ngọc Bích Thạc sỹ, Anh Quản trị – Marekting 02 bài báo đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước
5 Hoàng Kim Thu Thạc sỹ, Anh Kinh tế-Tài chính
6 Lê Đức Thịnh Tiến sỹ, Đại học Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, 2013 Toán học 02 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế
7 Tạ Quang Bình Tiến sĩ, Nhật Bản, 2012 Kế toán 6 bài viết đăng trên tạp trí trong và ngoài nước; 01 đề tài KHCN cấp cơ sở
8 Chau Duong Tiến sĩ, UK Kế toán và Tài Chính
9 Nguyễn Thị Kim Oanh Tiến sĩ, 2015, Anh Kế toán 02 công trình hội thảo quốc tế
10 Ahmed Aboud Tiến sĩ, 2015, UK Kế toán
11 Chu Huy Anh Thạc sĩ, 2008, Mỹ Thuế
13 Nguyễn Huy Sinh Tiến sĩ, Mỹ 2008 Luật
14 Florian Meier Tiến sĩ, UK 2012 Kế Toán
15 Nguyễn Phú Hưng Tiến sĩ, Mỹ, 2008 Quản trị và Tài chính 10 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; 05 đề tài KHCN cấp cơ sở và cấp Tập đoàn
16 Shampa Roy-Mukherjee Tiến sĩ, UK 1998 Kinh tế
17 Mai Anh Tiến sỹ, Đại học Paris Ouest Nanterre La Défense, Pháp, 2010 Quản trị kinh doanh 10 bài báo trong và ngoài nước, 4 đề tài NCKH cấp cơ sở và cấp Sở
18 Igbekele Sunday Osinubi Tiến sĩ, UK, 2015 Kế toán
19 Cuong Nguyen Tiến sĩ, UK 2012 Tài Chính
20 Tạ Quang Bình Tiến sĩ, Nhật Bản, 2012 Kế toán 6 bài viết đăng trên tạp trí trong và ngoài nước; 01 đề tài KHCN cấp cơ sở
21 Phạm Đức Cường Tiến sĩ Úc 2010 Quản trị kinh doanh/Kế toán 02 đề tài cấp bộ, 03 đề tài cấp trường, 21 công trình KH công bố trên tạp chí chuyên ngành
22 Emmanuel Ambe Tiến sĩ, Uk Kinh doanh và nhân văn
23 Lý Phương Duyên Tiến sĩ, HV Tài Chính, 2010 Kinh tế Tài chính, Ngân hàng 9 bài báo khoa học đăng tải trên tạp chí quốc tế; 5 giáo trình; tham gia và chủ trì 12 công trình KHCN các cấp.
24 Lê Quang Dũng Thạc sĩ, Anh, 2012

ĐH Nottingham Trent

Quản trị kinh doanh 01 hội thảo quốc tế, 01 hội thảo quốc gia, 1 tạp chí trong nước
25 Ahmed Aboud Tiến sĩ, 2015, UK Kế toán
26 Đỗ Phương Huyền Thạc sĩ, Đại học East Anglia, Vương Quốc Anh, 2010 Kinh tế và tài chính 01 đề tài cấp cơ sở và 02 bài báo khoa học
27 Eric Boahen Nghiên cứu viên, UK Tài chính
28 Nguyễn Văn Định PGS, 2006 TS, Việt Nam, 2001 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ,01 sách chuyên khảo, 20 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và nước ngoài.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Tải Thông báo tuyển sinh TẠI ĐÂY

2.1. Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở Việt Nam, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

– Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT hoặc tương đương ở nước ngoài hoặc đang theo học chương trình đại học tại nước ngoài (sau đây gọi chung là du học sinh), có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2.2. Phương thức xét tuyển

2.2.1. Chương trình Cử nhân khoa học ngành Quản lý, liên kết với Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ và Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính, liên kết với Trường Đại học East London, Vương Quốc Anh

          Thí sinh đăng ký xét tuyển phải đáp ứng đồng thời 03 điều kiện sau:

          (1) Đáp ứng điều kiện xét tuyển theo quy định cụ thể của một (01) trong các phương thức xét tuyển dưới đây;

          (2) Đáp ứng điều kiện tiếng Anh đầu vào theo quy định của từng chương trình (quy định chi tiết tại mục 2.5);

          (3) Đạt yêu cầu phỏng vấn do Trường Quốc tế tổ chức.

          Quy định cụ thể điều kiện theo các phương thức xét tuyển như sau:

(1) Xét tuyển bằng kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022

          Các tổ hợp xét tuyển:

          – A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), môn chính: Toán

          – A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), môn chính: Tiếng Anh

          – D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)), môn chính: Tiếng Anh

          – D96 (Toán, Khoa học Xã hội, Tiếng Anh), môn chính: Tiếng Anh

Thí sinh có tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30 (trong đó điểm môn chính nhân hệ số 2) đạt từ 15 điểm trở lên.

Điểm xét tuyển = (Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn chính x 2) x 3 / 4 

Điều kiện phụ: Thí sinh phải đạt điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh tối thiểu 5 điểm trên thang điểm 10 (trừ đối tượng được miễn thi môn này).

(2) Xét tuyển theo học bạ THPT

            Thí sinh có tổng điểm trung bình tất cả các môn học của 5 học kỳ trong chương trình THPT (Điểm trung bình năm lớp 10 + Điểm trung bình năm lớp 11 + Điểm trung bình Học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 30 điểm trở lên, trong đó điểm trung bình 5 học kỳ môn tiếng Anh đạt từ 7 điểm trở lên và có hạnh kiểm xếp loại từ ”Khá” trở lên.

(3) Xét tuyển chứng chỉ A-Level

          Thí sinh có điểm chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mỗi môn đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM range ≥ 60).

(4) Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT

            Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (Thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).

(5) Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc tương đương

            Thí sinh có điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc hoặc TOEFL iBT từ 72 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi/bài thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 10 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

            Điểm xét tuyển là tổng điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (quy đổi theo Hướng dẫn số 1365/ĐHQGHN-ĐT ngày 26/4/2022) và điểm 2 môn thi/bài thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển và xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

(6) Xét tuyển bằng Tú tài quốc tế (International Baccalaureate Diploma)

            Thí sinh có bằng Tú tài quốc tế.

(7) Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT và quy định của ĐHQGHN

            – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của Bộ GDĐT:

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các đối tượng được quy định tại Điểm c, Điểm e Khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT. Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng cần có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo ngành đăng ký xét tuyển của Trường Quốc tế – ĐHQGHN.

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN:

* Đối tượng xét tuyển thẳng:

Đối tượng 1: Học sinh THPT tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào Trường Quốc tế theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.

Đối tượng 2: Học sinh THPT hệ chuyên thuộc ĐHQGHN và hệ chuyên/lớp chuyên của các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường THPT trọng điểm quốc gia (có tên trong danh sách các trường THPT được Trường Quốc tế dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng) được xét tuyển thẳng vào Trường Quốc tế theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải nếu tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 1. a) Đạt giải chính thức trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu
  vực, quốc tế;
 2. b) Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN;
 3. c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

Đối tượng 3: Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng vào Trường Quốc tế phải tốt nghiệp THPT, có học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 1. a) Đạt giải chính thức trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu
  vực, quốc tế;
 2. b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;
 3. c) Có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT năm 2022 do ĐHQGHN tổ chức đạt tối
  thiểu 90 điểm (thang điểm 150).

– Đối tượng 4: Học sinh các trường THPT trên toàn quốc được xét tuyển thẳng vào bậc đại học tại ĐHQGHN nếu tốt nghiệp THPT, có lực học Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 1. a) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN;
 2. b) Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,5 trở lên;
 3. c) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực
  thuộc trung ương có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đạt giải phù hợp với
  ngành đào tạo và điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,5 trở lên.

* Nguyên tắc xét tuyển thẳng:

– Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng nguồn tuyển;

– Xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên của thí sinh;

– Thứ tự ưu tiên xét theo cấp độ giải thưởng (quốc tế, khu vực, quốc gia, cấp tỉnh,..), kết quả học tập THPT;

– Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác nhận do Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường Quốc tế quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

(8) Xét tuyển theo diện du học sinh

Thí sinh đáp ứng một (01) trong (02) điều kiện sau:

– Thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương ở nước ngoài.

– Thí sinh  có bằng tốt nghiệp THPT ở Việt Nam và có bảng điểm đại học ở nước ngoài.

2.2.2. Chương trình Cử nhân khoa học ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch liên kết với Trường Đại học Troy, Hoa Kỳ

          Thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng đồng thời 03 điều kiện sau:

          (1) Thí sinh có điểm trung bình chung học tập của 03 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đạt từ 6,0 trở lên, điểm trung bình chung học tập môn tiếng Anh của 03 năm đạt từ 7,0 và có hạnh kiểm xếp loại từ “Khá” trở lên; đồng thời có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt trung bình từ 5 điểm trở lên đối với 04 bài thi Toán học, Ngữ văn, tiếng Anh và Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, trong đó môn tiếng Anh đạt tối thiểu 6 điểm trên thang 10 (Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS được quy đổi sang thang điểm 10 theo Hướng dẫn số 1365/ĐHQGHN-ĐT)

          Lưu ý: Trong trường hợp không có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ được xét tuyển căn cứ theo học bạ THPT, thí sinh cần có điểm trung bình chung học tập của 03 năm đạt từ 6,0 trở lên, điểm trung bình chung học tập môn tiếng Anh của 03 năm đạt từ 7,0 và có hạnh kiểm xếp loại từ “Khá” trở lên.

          (2) Đáp ứng điều kiện tiếng Anh đầu vào theo quy định của chương trình (quy định chi tiết tại mục 2.5);

          (3) Đạt yêu cầu phỏng vấn do Trường Quốc tế tổ chức.

2.3. Nguyên tắc xét tuyển

2.3.1. Nguyên tắc xét tuyển

2.3.1.1. Xét tuyển theo học bạ THPT hoặc theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

          Điểm xét tuyển = Điểm hồ sơ x 0,6 + Điểm phỏng vấn x 0,4

          Điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

          Trong đó:

          – Điểm phỏng vấn (do Trường Quốc tế tổ chức) phải đạt tối thiểu 5 điểm trên thang điểm 10;

          – Điểm hồ sơ của chương trình Quản lý và chương trình Kế toán và Tài chính:

          + Theo phương thức xét tuyển học bạ: Điểm hồ sơ = (Điểm TBC năm lớp 10 + Điểm TBC năm lớp 11 + Điểm TBC Học kỳ 1 năm lớp 12) / 3

          + Theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT: Điểm hồ sơ = (Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn chính x 2) x 3 / 4

          – Điểm hồ sơ của chương trình Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch: Điểm hồ sơ = (Điểm TBC năm lớp 10 + Điểm TBC năm lớp 11 + Điểm TBC năm lớp 12) / 3

2.3.1.2. Xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh khác:

          Xét tuyển theo điểm hồ sơ lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu và thí sinh phải đạt vòng phỏng vấn do Trường Quốc tế tổ chức (tối thiểu 5 điểm trên thang điểm 10).

2.3.2. Phương thức xét tuyển của từng đợt

          + Đợt 1: xét phương thức Học bạ và các phương thức khác (trừ phương thức xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT).

          + Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): xét tất cả các phương thức.

          + Đợt 3 (nếu còn chỉ tiêu): xét tất cả các phương thức.

2.4. Điều kiện tiếng Anh của các chương trình

2.4.1. Điều kiện tiếng Anh đầu vào

          Để được công nhận sinh viên chính thức, thí sinh phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc bậc 4 (B2) theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc IELTS 5.5 hoặc tương đương (các chứng chỉ phải còn trong thời hạn có giá trị).

          Trường hợp chưa đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu, sinh viên sẽ học Chương trình Tiếng Anh dự bị của Trường Quốc tế để đủ trình độ học tập và thi đạt chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu trước khi được công nhận sinh viên và nhập học chính thức.

2.4.2. Điều kiện tiếng Anh để được học các học phần chuyên môn

          Sau khi trúng tuyển và nhập học, để được đăng kí học các học phần chuyên môn trong chương trình đào tạo, sinh viên phải đạt yêu cầu về điều kiện tiếng Anh như sau:

          – Chương trình Quản lý và Chương trình Kế toán và Tài chính: theo quy định tại mục 2.5.1.

          – Chương trình Quản trị Khách sạn, Thể Thao và Du lịch: để được học học phần đầu tiên của Trường Đại học Troy, sinh viên phải có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt tối thiểu 5.5 hoặc chứng chỉ TOEFL iBT đạt tối thiểu 72.

2.4.3. Điều kiện tiếng Anh tốt nghiệp (đối với sinh viên Chương trình Quản lý)

          Để được xét tốt nghiệp, sinh viên Chương trình Quản lý phải có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS tối thiểu 6.0 hoặc điểm học phần ENG104 (Khóa học IELTS của Trường Quốc tế) tối thiểu 6.0 (trên thang điểm 9.0).

          * Lưu ý: Miễn điều kiện tiếng Anh đầu vào nói trên đối với các thí sinh có các chứng chỉ còn hạn sử dụng tại thời điểm xét tuyển như sau: bằng Tú tài quốc tế IB, chứng chỉ A-Level/kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT đạt điểm trúng tuyển trở lên.

III. HỌC PHÍ

3.1. Học phí các chương trình đào tạo cử nhân liên kết quốc tế:

STT

Tên ngành

Học phí/khóa học

Ghi chú

1

Quản lý

257.600.000 VNĐ

tương đương 11.200 USD/1 sinh viên/1 khóa học

2

Kế toán và Tài chính

273.700.000 VNĐ

tương đương 11.900 USD/1 sinh viên/1 khóa học

3

Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch

257.600.000 VNĐ

tương đương 11.200 USD/1 sinh viên/1 khóa học

– Mức học phí không thay đổi trong toàn bộ khóa học tại Việt Nam nếu sinh viên học tập theo đúng kế hoạch đào tạo của Trường;

– Mức học phí trên không bao gồm tiền học phí và các chi phí ăn ở, sinh hoạt khác trong thời gian sinh viên chuyển tiếp sang học tại Trường Đại học Keuka – Hoa Kỳ;

– Mức học phí trên chưa bao gồm học phí học Chương trình tiếng Anh dự bị, phí thi lại, học lại, học cải thiện điểm trong trường hợp sinh viên không đảm bảo được tiến độ và chất lượng của chương trình đào tạo;

– Học phí nộp vào đầu mỗi học kì theo thông báo thu của Trường, mức học phí nộp mỗi kỳ căn cứ theo số tín chỉ đăng ký học trong kỳ hoặc tính bình quân học phí mỗi học kỳ theo kế hoạch đào tạo của Trường;

– Sinh viên nộp học phí bằng tiền Việt Nam, mức học phí quy đổi được điều chỉnh theo tỉ giá hối đoái niêm yết bởi Vietcombank tại thời điểm thu.

– Trường Đại học Troy – Hoa Kỳ thu thêm phí tuyển sinh 50 USD/sinh viên, tương đương 1.150.000 VNĐ/sinh viên. Mức phí này có thể thay đổi theo từng khóa học theo thông báo của Trường Đại học Troy

Lưu ý: Trước khi bắt đầu tổ chức khóa học chính thức (sinh viên đạt đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào theo quy định của chương trình), nếu số lượng sinh viên theo học mỗi khóa dưới 30 sinh viên/lớp, Trường có quyền trì hoãn khóa học hoặc xét chuyển sinh viên sang chương trình khác sau khi được sự đồng ý của người học.

3.2. Học phí chương trình đào tạo Tiếng Anh dự bị:

          Học phí của chương trình là 11.500.000 VNĐ/1 sinh viên/1 cấp độ (tương đương 500 USD/1 sinh viên/1 cấp độ).

Thông tin chi tiết về Chương trình xem tại https://bit.ly/ChuongtrinhTADB

 1. THỜI GIAN NHẬN ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

          – Đợt 1: từ 01/6/2022 đến hết ngày 30/7/2022.

          – Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 31/7/2022 đến hết ngày 25/8/2022.

          – Đợt 3 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 26/8/2022 đến hết ngày 31/3/2023.

Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: 300.000 VNĐ/hồ sơ ( nộp trực tuyến tại địa chỉ: https://ts.isvnu.vn hoặc trực tiếp đến Trường Quốc tế).

 1. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
 2. Các tài liệu cần nộp trong hồ sơ dự tuyển:

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Quốc tế;

– Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT: bản chính (nộp sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022) ;

– Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu phổ thông: 01 bản photocopy có công chứng, 02 bản photocopy thường và có bản chính để kiểm tra (Thẻ căn cước công dân đối với thí sinh Việt Nam và Hộ chiếu đối với thí sinh quốc tế/du học sinh);

– Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2022): 01 bản photocopy có công chứng và có bản chính để kiểm tra;

– Học bạ THPT hoặc tương đương: 01 bản photocopy có công chứng hoặc xác nhận của trường nơi tốt nghiệp và có bản chính để kiểm tra;

– Minh chứng tương ứng với phương thức xét tuyển mà thí sinh đăng ký: 01 bản photocopy có công chứng và có bản chính để kiểm tra;

– 03 ảnh 3×4 và 02 ảnh 6×9, chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm đăng ký.

 1. Đối với du học sinh đang theo học chương trình đại học ở nước ngoài:

Ngoài những giấy tờ được nêu tại mục VI.1, thí sinh cần nộp thêm:

– Bản sao công chứng bảng điểm đại học tính đến thời điểm đăng ký xét tuyển;

– Bản mô tả (syllabus) các học phần đã học và văn bản quy định về cách tính điểm trong chương trình đại học mà thí sinh đang theo học ở nước ngoài (bắt buộc đối với học phần thí sinh có nguyện vọng được công nhận chuyển điểm tương đương).

 1. Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: https://ts.isvnu.vn hoặc trực tiếp đến Trường Quốc tế.
 2. VI. THÔNG TIN KHÁC
 3. Khi học tập tại Trường Quốc tế, sinh viên có rất nhiều cơ hội:

– Được học tập và nghiên cứu trực tiếp hoàn toàn trong môi trường bằng tiếng Anh với các giảng viên có trình độ cao, thành thạo ngoại ngữ;

– Được tiếp cận nguồn học liệu bằng tiếng Anh phong phú tại Trường Quốc tế; nguồn học liệu điện tử của các trường đối tác nước ngoài;

– Được tham gia hoạt động ngoại khóa, kĩ năng mềm; có cơ hội thực tập, trải nghiệp thực tế ở các công ty, tập đoàn; tham gia các dự án khởi nghiệp thông qua các câu lạc bộ văn hóa và chuyên ngành, hệ thống dịch vụ tư vấn học tập và hướng nghiệp, mạng lưới Alumni, các hoạt động của Đoàn Thanh niên Trường Quốc tế;

– Được trao đổi học tập ngắn hạn ở nhiều trường đại học đối tác uy tín tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, …;

– Được làm việc, giao lưu, học hỏi cùng các sinh viên quốc tế đến từ mạng lưới các trường đại học đối tác của Trường Quốc tế;

– Sinh viên ngành Kế toán và Tài chính do Trường Đại học East London cấp bằng được miễn 9 môn học cơ sở (fundamental papers) trong tổng số 14 môn theo yêu cầu chứng chỉ ACCA(chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp do Hiệp hội Kế toán công chứng của Anh cấp), ….

– Có 13/42 học phần của chương trình cử nhân Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch do giảng viên trường Đại học Troy, Hoa Kỳ trực tiếp giảng dạy; phương pháp giảng dạy tiên tiến, tiếp cận thực tế thông qua các học phần, đặc biệt là học phần thực tập thực tế tại doanh nghiệp ngành khách sạn và du lịch;

– Gần 30% các môn học (10 môn học cốt lõi) của chương trình cử nhân Quản lý do giảng viên trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ trực tiếp giảng dạy; phương pháp giảng dạy tiên tiến, tiếp cận thực tế thông qua môn học trải nghiệm và dự án thực tế; đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Hoa Kỳ.

 1. Chính sách học bổng:

Với Quỹ học bổng khoảng 35 tỷ đồng/năm, sinh viên có cơ hội được nhận rất nhiều loại học bổng dài hạn, ngắn hạn, và hỗ trợ học tập cho sinh viên dựa vào điểm xét tuyển đầu vào, các trường hợp tuyển thẳng, sinh viên có thành tích học tập rèn luyện xuất sắc và sinh viên nước ngoài học tập tại Trường. Ngoài ra, hàng năm trường đối tác cấp học bổng dưới dạng miễn giảm học phí cho các sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt chuyển tiếp sang học tại trường đối tác.

Sinh viên theo học ngành Quản lý có cơ hội nhận học bổng của Trường Đại học Keuka giá trị tương đương 100% học phí của học kì đầu tiên (khoảng 14.250 USD/suất) và 50% học phí của học kì tiếp theo (khoảng 7.125 USD).

Xem chi tiết chính sách học bổng của Trường Quốc tế tại: https://bit.ly/Chuongtrinhhocbong

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 1. Bộ phận Tuyển sinhPhòng Công tác sinh viên

Địa chỉ     : Phòng 306, tầng 3, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội;

Điện thoại: (024) 3555 3555/ (024) 3557 5992 (số lẻ 36).

 1. Văn phòng Tuyển sinh, Trường Quốc tế- ĐHQGHN

Địa chỉ   : Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT (024) 3754 80 65.

Hotline   : 0983 372 988, 0379 884 488, 0989 106 633

Email     : tuyensinh@truongquocte.edu.vn

Website:  https://truongquocte.edu.vn ; https://student.isvnu.vn/

Gia nhập Group Giúp 2k4 vào Trường Quốc tế VNUIS – TVTS 2022 tại ĐÂY

Đăng ký nhận thông tin tư vấn tuyển sinh, học bổng tại ĐÂY

Đăng ký xét tuyển trực tuyến:Thí sinh đăng ký tại địa chỉ: https://ts.isvnu.vn

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thí sinh xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/vnuis-LKQT

 

Học phí khoảng 34.500.000đ/sinh viên/học kỳ, tổng học phí khoảng 275.000.000đ trong toàn khóa học 4 năm

 • Tấm bằng cử nhân Kế toán và Tài chính do ĐH UEL cấp giúp bạn tự tin đảm nhận các công việc tốt trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

  • Kế toán viên tại các doanh nghiệp

  • Chuyên gia phân tích tài chính, thị trường

  • Tư vấn viên về kế hoạch tài chính, đầu tư và phân tích tài chính, bảo hiểm

  • Kiểm toán viên nội bộ hoặc độc lập

  • Chuyên viên tư vấn thuế

  • Chuyên viên Quản lý ngân sách

  • Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về Kế toán và Tài chính

  • Khởi nghiệp kinh doanh

  Đặc biệt, chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính của ĐH UEL giúp bạn có lợi thế lớn khi muốn sở hữu chứng chỉ hành nghề kiểm toán quốc tế của các Hiệp hội Kế toán – Kiểm toán quốc tế ACCA, ICAEW, CIMA, CPA Australia, IFA và AIA trong quá trình làm việc. Cụ thể:

  – ACCA công nhận và miễn 9 môn thi lấy chứng chỉ

  – ICAEW công nhận và miễn 7 môn thi lấy chứng chỉ

  – CPA Australia công nhận và miễn 10 môn thi lấy chứng chỉ

  – CIMA công nhận và miễn 8 môn thi lấy chứng chỉ

Xem thêm thông tin tại: https://chuyentiep.khoaquocte.vn/

Thành lập năm 1892, Trường ĐH East London (University of East London – UEL) là một trong những trường đại học công lập hiện đại nhất tại Vương quốc Anh, từng được tạp chí The Times University Guide bầu chọn là trường đứng số 1 về đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho sinh viên năm 2007.

Trường có hơn 28.000 sinh viên và học viên, trong đó có gần 2000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 nước trên thế giới đang theo học các khóa học Tiếng Anh, Đại học, Thạc sỹ và Tiến sỹ…

UEL đứng trong top 10 trường đại học hàng đầu của Anh trong các chuyên ngành Truyền thông, Tâm lý, Thể thao, Giải phẫu, Liệu pháp sinh lý và đặc biệt là Luật. Ngoài ra, nhà trường còn có thế mạnh về Quản lý Tài chính, kế toán, Kỹ thuật, Kiến trúc, Máy tính – các ngành được nhiều sinh viên Anh và sinh viên quốc tế lựa chọn.

Xem thêm thông tin tại: https://www.uel.ac.uk