Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Tập đoàn Bảo Việt tuyển dụng 100 thực tập sinh

Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp tại Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam?

Bạn đang tìm kiếm một công việc có nhiều thách thức với các chế độ đãi ngộ thỏa đáng và cơ hội thăng tiến?

Hãy gia nhập Bảo Việt để nắm bắt cơ hội, khẳng định giá trị của mình trên con đường sự nghiệp và cùng chúng tôi đi tới thành công!

I. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG

 • Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, nhanh nhẹn, tự chủ, sáng tạo, tự tin trong giao tiếp;
 • Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, các cấp quản lý và khách hàng;
 • Có đủ sức khỏe để đảm bảo thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. NHỮNG YÊU CẦU CỤ THỂ

Chức danh: Chuyên viên phân tích nghiệp vụ.

 

 

 • Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin
 • Quản lý và phân tích yêu cầu nghiệp vụ
 • Tổ chức, quản lý và thực hiện quá trình kiểm thử ứng dụng.
 • Hỗ trợ vận hành hệ thống và hỗ trợ Người dùng cuối trong phạm vi giới hạn nhằm duy trì hoạt động chính xác và hiệu quả của phần mềm ứng dụng.
 • Đánh giá, quản lý hậu triển khai nhằm nắm bắt và đánh giá sự đáp ứng của hệ thống phần mềm ứng dụng trong triển khai thực tế
 • Quản lý yêu cầu của Khách hàng
 • Tổ chức, quản lý và thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu

Chức danh: Chuyên viên lập trình .Net

 • Nghiên cứu tài liệu đặc tả, tài liệu phân tích SRS, tài liệu thiết kế;
 • Xây dựng tài liệu thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết, tài liệu kỹ thuật;
 • Thực hiện phát triển, triển khai ứng dụng;
 • Cộng tác với đồng nghiệp trong nhóm thiết kế và xây dựng phần mềm;
 • Viết chương trình bằng ngôn ngữ C#, Cơ sở dữ liệu Oracle, viết các thủ tục, package trên cơ sở dữ liệu Oracle;
 • Kiểm tra và triển khai chương trình;
 • Sửa đổi, cập nhật và gỡ lỗi phần mềm;
 • Nâng cấp, cải tiến các chương trình hiện tại;
 • Hỗ trợ người dùng chương trình và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị sử dụng.

Chức danh: Chuyên viên lập trình Java

 

 

 • Nghiên cứu tài liệu đặc tả, tài liệu phân tích SRS, tài liệu thiết kế;
 • Xây dựng tài liệu thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết, tài liệu kỹ thuật;
 • Thực hiện phát triển, triển khai ứng dụng;
 • Cộng tác với đồng nghiệp trong nhóm thiết kế và xây dựng phần mềm;
 • Viết chương trình bằng ngôn ngữ java, Cơ sở dữ liệu Oracle, viết các thủ tục, package trên cơ sở dữ liệu Oracle;
 • Kiểm tra và triển khai chương trình;
 • Sửa đổi, cập nhật và gỡ lỗi phần mềm;
 • Nâng cấp, cải tiến các chương trình hiện tại;
 • Hỗ trợ người dùng chương trình và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị sử dụng

 

ĐĂNG KÝ TẠI: https://tinyurl.com/thuctapsinh2020

Hoặc gửi CV ứng tuyển về địa chỉ: bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn

Liên hệ: 024 62517777 (Ext: 135)

Chi tiết xem tại: https://tuyendung.baovietnhantho.com.vn 

 

 

 

 

Tập đoàn Bảo Việt tuyển dụng 100 thực tập sinh

Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp tại Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam?

Bạn đang tìm kiếm một công việc có nhiều thách thức với các chế độ đãi ngộ thỏa đáng và cơ hội thăng tiến?

Hãy gia nhập Bảo Việt để nắm bắt cơ hội, khẳng định giá trị của mình trên con đường sự nghiệp và cùng chúng tôi đi tới thành công!

I. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG

 • Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, nhanh nhẹn, tự chủ, sáng tạo, tự tin trong giao tiếp;
 • Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, các cấp quản lý và khách hàng;
 • Có đủ sức khỏe để đảm bảo thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. NHỮNG YÊU CẦU CỤ THỂ

Chức danh: Chuyên viên phân tích nghiệp vụ.

 

 

 • Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin
 • Quản lý và phân tích yêu cầu nghiệp vụ
 • Tổ chức, quản lý và thực hiện quá trình kiểm thử ứng dụng.
 • Hỗ trợ vận hành hệ thống và hỗ trợ Người dùng cuối trong phạm vi giới hạn nhằm duy trì hoạt động chính xác và hiệu quả của phần mềm ứng dụng.
 • Đánh giá, quản lý hậu triển khai nhằm nắm bắt và đánh giá sự đáp ứng của hệ thống phần mềm ứng dụng trong triển khai thực tế
 • Quản lý yêu cầu của Khách hàng
 • Tổ chức, quản lý và thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu

Chức danh: Chuyên viên lập trình .Net

 • Nghiên cứu tài liệu đặc tả, tài liệu phân tích SRS, tài liệu thiết kế;
 • Xây dựng tài liệu thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết, tài liệu kỹ thuật;
 • Thực hiện phát triển, triển khai ứng dụng;
 • Cộng tác với đồng nghiệp trong nhóm thiết kế và xây dựng phần mềm;
 • Viết chương trình bằng ngôn ngữ C#, Cơ sở dữ liệu Oracle, viết các thủ tục, package trên cơ sở dữ liệu Oracle;
 • Kiểm tra và triển khai chương trình;
 • Sửa đổi, cập nhật và gỡ lỗi phần mềm;
 • Nâng cấp, cải tiến các chương trình hiện tại;
 • Hỗ trợ người dùng chương trình và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị sử dụng.

Chức danh: Chuyên viên lập trình Java

 

 

 • Nghiên cứu tài liệu đặc tả, tài liệu phân tích SRS, tài liệu thiết kế;
 • Xây dựng tài liệu thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết, tài liệu kỹ thuật;
 • Thực hiện phát triển, triển khai ứng dụng;
 • Cộng tác với đồng nghiệp trong nhóm thiết kế và xây dựng phần mềm;
 • Viết chương trình bằng ngôn ngữ java, Cơ sở dữ liệu Oracle, viết các thủ tục, package trên cơ sở dữ liệu Oracle;
 • Kiểm tra và triển khai chương trình;
 • Sửa đổi, cập nhật và gỡ lỗi phần mềm;
 • Nâng cấp, cải tiến các chương trình hiện tại;
 • Hỗ trợ người dùng chương trình và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị sử dụng

 

ĐĂNG KÝ TẠI: https://tinyurl.com/thuctapsinh2020

Hoặc gửi CV ứng tuyển về địa chỉ: bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn

Liên hệ: 024 62517777 (Ext: 135)

Chi tiết xem tại: https://tuyendung.baovietnhantho.com.vn