Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > HỌC BỔNG > Học bổng ngoài ngân sách > Học bổng Shinhan – Chắp Cánh Tài Năng 2020

Học bổng Shinhan – Chắp Cánh Tài Năng 2020

Thời gian xét chọn:

 • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/09/2020 đến hết ngày 17/09/2020
 • Tham dự IQ, EQ Test: Từ ngày 18/09/2020 đến hết ngày 22/09/2020
 • Thời gian phỏng vấn: Từ ngày 24/09/2020 đến ngày 29/09/2020
 • Thời gian thông báo trúng tuyển: Từ ngày 30/09/2020 đến ngày 02/10/2020

“Học bổng Shinhan – Chắp Cánh Tài Năng 2020” là chương trình học bổng hàng năm của Ngân hàng Shinhan dành cho sinh viên các trường Đại học tham gia.

Với giá trị học bổng 32.000.000 đồng/suất, bao gồm: Học phí, chi phí sinh hoạt và phụ cấp thực tập. Ngân hàng SHINHAN muốn tạo cơ hội cho sinh viên hoàn thành năm thứ ba có thể tập trung hoàn toàn vào việc học tập trong năm cuối đại học mà không phải lo lắng, bận tâm về vấn đề tài chính cho chi phí học tập và những chi phí cơ bản khác như sinh hoạt phí, sách vở… để yên tâm chuẩn bị nghề nghiệp khi kết thúc việc học tại giảng đường đại học.

Ngoài khoản hỗ trợ về tài chính, các bạn sinh viên được trao học bổng cùa ngân hàng SHINHAN còn có cơ hội:

 • Được mời tham dự các khoá đào tạo nghiệp vụ, đào tạo các kỹ năng mềm do ngân hàng SHINHAN tổ chức
 • Được thực tập tại ngân hàng SHINHAN
 • Được tuyển dụng vào làm việc chính thức tại ngân hàng SHINHAN sau khi tốt nghiệp
 • Được tham dự các hoạt động thường niên của ngân hàng SHINHAN.

Số suất học bổng dự kiến trao trong năm 2020: 20 suất trên toàn quốc.

 Điều kiện để nhận được học bổng của ngân hàng SHINHAN:

1. Đối tượng: sinh viên đã hoàn thành năm 3 

2. Tiêu chí:

 • Kết quả học tập trung bình (GPA) 3 năm trên 7.5 (hệ 10.0) hoặc 3.0 (hệ 4.0)
 • Các bạn có phẩm chất đạo đức tốt, có hoài bão nghề nghiệp, và gắn bó phát triển trong ngành ngân hàng
 • Ưu tiên những sinh viên có kỹ năng sáng tạo, kiến thức rộng, tư duy logic, giao tiếp tốt và làm việc theo nhóm.

 Để đăng ký học bổng ngân hàng SHINHAN, sinh viên gửi hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm (vui lòng xếp các tài liệu theo thứ tự; nếu nộp qua các trang tuyển dụng có thể scan đính kèm trên 1 file):

 • Đơn xin học bổng / Scholarship Application form (tải từ website https://shinhancareer.com/scholarship
 • Bảng điểm học tập 3 năm đầu có xác nhận của nhà trường
 • Bài tiểu luận bằng tiếng Anh theo chủ đề được định sẵn trong Đơn xin học bổng
 • Các chứng chỉ khác (nếu có)

Liên lạc khi cần/ nộp hồ sơ

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, văn phòng đại diện miền Bắc, tầng 38 Keang Nam Land Mark Tower, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người liên hệ:

1. (Ms.) PHẠM THỊ MAI LÂN - Email: mailan_pham@shinhan.com - Điện thoại: 024-3226 3802

2. (Ms.) DƯƠNG NGỌC LINH - Email: duongngoclinh@shinhan.com - Điện thoại: 024-3226 3804

Hãy tải Đơn xin học bổng tại đây

Trang chủ > HỌC BỔNG > Học bổng ngoài ngân sách > Học bổng Shinhan – Chắp Cánh Tài Năng 2020

Học bổng Shinhan – Chắp Cánh Tài Năng 2020

Thời gian xét chọn:

 • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/09/2020 đến hết ngày 17/09/2020
 • Tham dự IQ, EQ Test: Từ ngày 18/09/2020 đến hết ngày 22/09/2020
 • Thời gian phỏng vấn: Từ ngày 24/09/2020 đến ngày 29/09/2020
 • Thời gian thông báo trúng tuyển: Từ ngày 30/09/2020 đến ngày 02/10/2020

“Học bổng Shinhan – Chắp Cánh Tài Năng 2020” là chương trình học bổng hàng năm của Ngân hàng Shinhan dành cho sinh viên các trường Đại học tham gia.

Với giá trị học bổng 32.000.000 đồng/suất, bao gồm: Học phí, chi phí sinh hoạt và phụ cấp thực tập. Ngân hàng SHINHAN muốn tạo cơ hội cho sinh viên hoàn thành năm thứ ba có thể tập trung hoàn toàn vào việc học tập trong năm cuối đại học mà không phải lo lắng, bận tâm về vấn đề tài chính cho chi phí học tập và những chi phí cơ bản khác như sinh hoạt phí, sách vở… để yên tâm chuẩn bị nghề nghiệp khi kết thúc việc học tại giảng đường đại học.

Ngoài khoản hỗ trợ về tài chính, các bạn sinh viên được trao học bổng cùa ngân hàng SHINHAN còn có cơ hội:

 • Được mời tham dự các khoá đào tạo nghiệp vụ, đào tạo các kỹ năng mềm do ngân hàng SHINHAN tổ chức
 • Được thực tập tại ngân hàng SHINHAN
 • Được tuyển dụng vào làm việc chính thức tại ngân hàng SHINHAN sau khi tốt nghiệp
 • Được tham dự các hoạt động thường niên của ngân hàng SHINHAN.

Số suất học bổng dự kiến trao trong năm 2020: 20 suất trên toàn quốc.

 Điều kiện để nhận được học bổng của ngân hàng SHINHAN:

1. Đối tượng: sinh viên đã hoàn thành năm 3 

2. Tiêu chí:

 • Kết quả học tập trung bình (GPA) 3 năm trên 7.5 (hệ 10.0) hoặc 3.0 (hệ 4.0)
 • Các bạn có phẩm chất đạo đức tốt, có hoài bão nghề nghiệp, và gắn bó phát triển trong ngành ngân hàng
 • Ưu tiên những sinh viên có kỹ năng sáng tạo, kiến thức rộng, tư duy logic, giao tiếp tốt và làm việc theo nhóm.

 Để đăng ký học bổng ngân hàng SHINHAN, sinh viên gửi hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm (vui lòng xếp các tài liệu theo thứ tự; nếu nộp qua các trang tuyển dụng có thể scan đính kèm trên 1 file):

 • Đơn xin học bổng / Scholarship Application form (tải từ website https://shinhancareer.com/scholarship
 • Bảng điểm học tập 3 năm đầu có xác nhận của nhà trường
 • Bài tiểu luận bằng tiếng Anh theo chủ đề được định sẵn trong Đơn xin học bổng
 • Các chứng chỉ khác (nếu có)

Liên lạc khi cần/ nộp hồ sơ

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, văn phòng đại diện miền Bắc, tầng 38 Keang Nam Land Mark Tower, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người liên hệ:

1. (Ms.) PHẠM THỊ MAI LÂN - Email: mailan_pham@shinhan.com - Điện thoại: 024-3226 3802

2. (Ms.) DƯƠNG NGỌC LINH - Email: duongngoclinh@shinhan.com - Điện thoại: 024-3226 3804

Hãy tải Đơn xin học bổng tại đây