Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > HỌC BỔNG > Học bổng ngoài ngân sách > Học bổng Kumho Asiana học kỳ 1, năm học 2020-2021 dành cho sinh viên năm nhất

Học bổng Kumho Asiana học kỳ 1, năm học 2020-2021 dành cho sinh viên năm nhất

Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo Chương trình học bổng của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana học kỳ 1, năm học 2020-2021 cho sinh viên cho sinh viên năm nhất. Nội dung thông tin cụ thể như sau:

1.  Đối tượng và tiêu chí xét chọn

- Sinh viên năm thứ nhất (QH.2020) đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 và có hoàn cảnh khó khăn.

- Sinh viên có cơ hội nhận học bổng cho đến khi tốt nghiệp ra trường nếu duy trì điểm học tập đạt 2.8.

2. Chỉ tiêu học bổng

02 sinh viên

3. Trị giá học bổng

Giá trị mỗi suất học bổng 2.150.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ. Học bổng sẽ được Quỹ Kumho Asiana chuyển vào tài khoản ngân hàng của sinh viên.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Lý lịch sinh viên, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

- Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu);

- Bản photo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020;

- Bản photo Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng Kumho Asiana học kỳ 1 năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Điện thoại, Email, Danh mục tài liệu).

Hồ sơ xin học bổng nộp cho Cô Nguyễn Thị Hương Giang – Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Phòng 303 nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum trước ngày 04/11/2020

Trang chủ > HỌC BỔNG > Học bổng ngoài ngân sách > Học bổng Kumho Asiana học kỳ 1, năm học 2020-2021 dành cho sinh viên năm nhất

Học bổng Kumho Asiana học kỳ 1, năm học 2020-2021 dành cho sinh viên năm nhất

Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo Chương trình học bổng của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana học kỳ 1, năm học 2020-2021 cho sinh viên cho sinh viên năm nhất. Nội dung thông tin cụ thể như sau:

1.  Đối tượng và tiêu chí xét chọn

- Sinh viên năm thứ nhất (QH.2020) đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 và có hoàn cảnh khó khăn.

- Sinh viên có cơ hội nhận học bổng cho đến khi tốt nghiệp ra trường nếu duy trì điểm học tập đạt 2.8.

2. Chỉ tiêu học bổng

02 sinh viên

3. Trị giá học bổng

Giá trị mỗi suất học bổng 2.150.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ. Học bổng sẽ được Quỹ Kumho Asiana chuyển vào tài khoản ngân hàng của sinh viên.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Lý lịch sinh viên, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

- Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu);

- Bản photo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020;

- Bản photo Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng Kumho Asiana học kỳ 1 năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Điện thoại, Email, Danh mục tài liệu).

Hồ sơ xin học bổng nộp cho Cô Nguyễn Thị Hương Giang – Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Phòng 303 nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum trước ngày 04/11/2020