Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > HỌC BỔNG > Học bổng ngoài ngân sách > Chương trình Học bổng Thắp sáng Tương lai 2020 từ Deloitte Việt Nam và ACCA Việt Nam

Chương trình Học bổng Thắp sáng Tương lai 2020 từ Deloitte Việt Nam và ACCA Việt Nam

Deloitte Việt Nam và ACCA Việt Nam khởi động Chương trình Học bổng Thắp sáng Tương lai 2020 với tổng số suất học bổng lên tới 1200 suất trị giá 1,2 tỷ đồng (mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng bao gồm tiền mặt, tài trợ học phí ở trường - ACCA - kỹ năng mềm). Ngoài ra, các bạn sẽ được tham gia khóa thực tập đặc biệt tại Deloitte và các sự kiện giao lưu về kiến thức - kỹ năng - xã hội của Deloitte Việt Nam và ACCA Việt Nam.

Thắp Sáng Tương Lai - mùa 8, sẽ tiếp tục kiến tạo những giá trị, với một quy mô ý nghĩa hơn khi Quỹ học bổng giờ đây sẽ là một chương trình chủ đạo của World Class - sáng kiến cộng đồng được khởi tạo bởi Deloitte Toàn cầu, nhằm chuẩn bị hành trang cho 300.000 thế hệ trẻ tương lai để sẵn sàng bước vào một thế giới ngập tràn những cơ hội. Khi Quỹ học bổng đã trở thành một phần của WorldClass, Deloitte Việt Nam sẽ áp dụng những kỹ năng cốt lõi, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu để lan tỏa và giúp đỡ nhiều hơn thông qua giáo dục, phát triển kỹ năng, và các phương thức giúp tiếp cận cơ hội trong thời đại hiện nay.

Trong năm 2020, thời gian xét duyệt học bổng Thắp Sáng Tương Lai - mùa 8 sẽ chính thức bắt đầu từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021. Là một chương trình cốt lõi của chiến dịch toàn cầu World Class, bên cạnh những suất học bổng chính thức và các hoạt động định hướng nghề nghiệp, Thắp Sáng Tương Lai - mùa 8 sẽ:

- Mở rộng phạm vi ứng tuyển đến mọi đối tượng sinh viên chuyên ngành kinh tế thuộc tất cả các trường đại học trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Dành tặng những chương trình đào tạo/huấn luyện/cố vấn trực tuyến (trực tiếp hoặc gián tiếp) từ các chuyên gia trong lĩnh vực do Deloitte Việt Nam và ACCA phối hợp tổ chức cho tất cả các bạn sinh viên ứng tuyển Thắp Sáng Tương Lai - mùa 8.

Chi tiết xem tại đây

Trang chủ > HỌC BỔNG > Học bổng ngoài ngân sách > Chương trình Học bổng Thắp sáng Tương lai 2020 từ Deloitte Việt Nam và ACCA Việt Nam

Chương trình Học bổng Thắp sáng Tương lai 2020 từ Deloitte Việt Nam và ACCA Việt Nam

Deloitte Việt Nam và ACCA Việt Nam khởi động Chương trình Học bổng Thắp sáng Tương lai 2020 với tổng số suất học bổng lên tới 1200 suất trị giá 1,2 tỷ đồng (mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng bao gồm tiền mặt, tài trợ học phí ở trường - ACCA - kỹ năng mềm). Ngoài ra, các bạn sẽ được tham gia khóa thực tập đặc biệt tại Deloitte và các sự kiện giao lưu về kiến thức - kỹ năng - xã hội của Deloitte Việt Nam và ACCA Việt Nam.

Thắp Sáng Tương Lai - mùa 8, sẽ tiếp tục kiến tạo những giá trị, với một quy mô ý nghĩa hơn khi Quỹ học bổng giờ đây sẽ là một chương trình chủ đạo của World Class - sáng kiến cộng đồng được khởi tạo bởi Deloitte Toàn cầu, nhằm chuẩn bị hành trang cho 300.000 thế hệ trẻ tương lai để sẵn sàng bước vào một thế giới ngập tràn những cơ hội. Khi Quỹ học bổng đã trở thành một phần của WorldClass, Deloitte Việt Nam sẽ áp dụng những kỹ năng cốt lõi, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu để lan tỏa và giúp đỡ nhiều hơn thông qua giáo dục, phát triển kỹ năng, và các phương thức giúp tiếp cận cơ hội trong thời đại hiện nay.

Trong năm 2020, thời gian xét duyệt học bổng Thắp Sáng Tương Lai - mùa 8 sẽ chính thức bắt đầu từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021. Là một chương trình cốt lõi của chiến dịch toàn cầu World Class, bên cạnh những suất học bổng chính thức và các hoạt động định hướng nghề nghiệp, Thắp Sáng Tương Lai - mùa 8 sẽ:

- Mở rộng phạm vi ứng tuyển đến mọi đối tượng sinh viên chuyên ngành kinh tế thuộc tất cả các trường đại học trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Dành tặng những chương trình đào tạo/huấn luyện/cố vấn trực tuyến (trực tiếp hoặc gián tiếp) từ các chuyên gia trong lĩnh vực do Deloitte Việt Nam và ACCA phối hợp tổ chức cho tất cả các bạn sinh viên ứng tuyển Thắp Sáng Tương Lai - mùa 8.

Chi tiết xem tại đây