Giới thiệu về kỹ năng học tập

Nhóm 1 – Kỹ năng học thuật:

– Kỹ năng viết (Academic writing skills, essay, assignment, report, literature review, critical review).

– Kỹ năng đọc, ghi chép trên lớp và tự đọc (reading, note-taking and independent study skills).

– Kỹ năng ôn thi (exam preparation).

– Tư duy phản biện (Critical thinking).

– Tư duy sáng tạo (Creative thinking).

Nhóm 2 – Nhóm kỹ năng tin học:

– Kỹ năng tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint).

– Ứng dụng các công cụ Google trong học tập, tổ chức công việc và nghiên cứu.

Nhóm 3 – Nhóm kỹ năng quản lý thông tin:

– Phương pháp tìm kiếm và tổ chức thông tin (Information searching and organizing strategy).

– Trích dẫn tài liệu và tránh đạo văn (Academic Integrity, Citing and referencing how to avoid plagiarism).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *