MẪU PHIẾU KHẢO SÁT
DÀNH CHO CỰU SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ

Kính gửi các anh/chị cựu sinh viên, Khoa Quố́c tế mong muốn tiến hành khảo sát nhằm thấu hiểu hơn về cựu sinh viên Khoa, để làm cơ sở để cung cấp, nâng cao dịch vụ hỗ trợ và kết nối nghề nghiệp cho cựu sinh viên, từ đó nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động hỗ trợ người học hiện tại. Những ý kiến khách quan, thẳng thắn của anh chị sẽ giúp nhà trường nhìn rõ hơn những điểm mạnh, điểm tồn tại của mỗi chương trình đào tạo. Nhà trường cam kết mọi câu trả lời, thông tin cá nhân của anh/chị sẽ được đảm bảo giữ kín.

  Phần I. Các thông tin chung  Phần II. Tình trạng việc làm hiện tại
  1. Tình hình việc làm hiện tại  2. Lý do chưa có việc làm


  3. Khu vực việc làm

  4. Lĩnh vực công tác:


  5. Thời điểm có việc làm (đầu tiên):

  6. Ví trí việc làm (hiện tại):


  7. Mức thu nhập hiện tại hàng tháng

  8. Anh/chị cho biết mức độ đáp ứng của các kiến thức và kĩ năng mà anh/chị được đào tạo trong chương trình đã học so với yêu cầu đối với công việc hiện tại:
  (1 = Hoàn toàn không tốt; 2 = Không tốt; 3 = Trung bình; 4 = Tốt; 5 = Rất tốt)

  9. Công việc hiện tại của Anh/Chị

  10. Theo anh/chị, Khoa Quốc t́ế cần bổ sung dịch vụ/ kiến thức/kĩ năng gì để tăng cơ hội việc làm và khả năng thích ứng với công việc?
  11. Nếu đồng ý, Anh/Chị vui lòng cung cấp thêm thông tin dưới đây để Khoa Quốc tế cập nhật và CSDL cựu sinh viên:

  12. Anh/Chị có thể cung cấp cho Khoa Quốc tế các thông tin về nơi học tập hiện tại:

  13. Anh/Chị có muốn tham gia Ban Liên lạc Cựu sinh viên Khoa Quốc tế?

  14. Nếu được tham gia các hoạt động dành cho cựu học sinh, sinh viên, anh/chị sẽ tham gia các hoạt động nào dưới đây:

  15. Nếu được đề xuất một hoạt động hoặc sự kiện dành cho cựu sinh viên dựa trên sở thích và nguyện vọng cá nhân của anh chị, thì đó sẽ là: