Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Sự kiện > KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THAM DỰ V - UNIVERSITIES OPEN WEEK

KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THAM DỰ V - UNIVERSITIES OPEN WEEK

Vietnam Online Career Fair (VOCF) là chương trình Hội chợ Hướng nghiệp & Tuyển dụng trên nền tảng Online đầu tiên tại Việt Nam. Không cần vượt hàng trăm km để tới các sự kiện tuyển sinh đình đám, đây sẽ là cơ hội để các sĩ tử 2K3 trực tiếp đối thoại, tìm hiểu và đặt câu hỏi cho ngôi trường đại học ước mơ của mình chỉ bằng một cú click chuột.

Đăng ký tham dự Hội chợ 100% Online http://bit.ly/VOCFSeason6Registration

Tư vấn 1-1 hướng nghiệp Miễn phí http://bit.ly/HuongNghiep11_FormDangKi

Khoa Quốc tế sẽ hẹn các bạn vào 2 khung giờ với nhiều thông tin hấp dẫn

15h00 - 17h00 ngày 25/4/2021: Thông tin tư vấn các ngành do ĐHQGHN cấp bằng/song bằng tại Khoa Quốc tế

16h00 - 17h00 ngày 25/4/2021: Webinar “5 sự thật về học song bằng đại học quốc tế” với cô Đào Thị Thanh Hoa, Phó Phòng CTHSSV - Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

19h30 - 21h30 ngày 27/4/2021: Thông tin tư vấn các ngành Liên kết quốc tế tại Khoa Quốc tế

20h00 - 21h00 ngày 27/4/2021: Webinar “2k3 nên tìm kiếm điều gì ở một trường Đại học”, với thầy Ngô Trí Trung, Phó Phòng CTHSSV - Khoa Quốc tế - ĐHQGHN và diễn giả VOCF

Email: tuyensinh@khoaquocte.vn

Hotline: 024. 3555.3555 | 0983 372 988 /0379 884 488 / 0989 106 633

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Sự kiện > KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THAM DỰ V - UNIVERSITIES OPEN WEEK

KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THAM DỰ V - UNIVERSITIES OPEN WEEK

Vietnam Online Career Fair (VOCF) là chương trình Hội chợ Hướng nghiệp & Tuyển dụng trên nền tảng Online đầu tiên tại Việt Nam. Không cần vượt hàng trăm km để tới các sự kiện tuyển sinh đình đám, đây sẽ là cơ hội để các sĩ tử 2K3 trực tiếp đối thoại, tìm hiểu và đặt câu hỏi cho ngôi trường đại học ước mơ của mình chỉ bằng một cú click chuột.

Đăng ký tham dự Hội chợ 100% Online http://bit.ly/VOCFSeason6Registration

Tư vấn 1-1 hướng nghiệp Miễn phí http://bit.ly/HuongNghiep11_FormDangKi

Khoa Quốc tế sẽ hẹn các bạn vào 2 khung giờ với nhiều thông tin hấp dẫn

15h00 - 17h00 ngày 25/4/2021: Thông tin tư vấn các ngành do ĐHQGHN cấp bằng/song bằng tại Khoa Quốc tế

16h00 - 17h00 ngày 25/4/2021: Webinar “5 sự thật về học song bằng đại học quốc tế” với cô Đào Thị Thanh Hoa, Phó Phòng CTHSSV - Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

19h30 - 21h30 ngày 27/4/2021: Thông tin tư vấn các ngành Liên kết quốc tế tại Khoa Quốc tế

20h00 - 21h00 ngày 27/4/2021: Webinar “2k3 nên tìm kiếm điều gì ở một trường Đại học”, với thầy Ngô Trí Trung, Phó Phòng CTHSSV - Khoa Quốc tế - ĐHQGHN và diễn giả VOCF

Email: tuyensinh@khoaquocte.vn

Hotline: 024. 3555.3555 | 0983 372 988 /0379 884 488 / 0989 106 633