FINANCIAL MANAGEMENT (MFM)

 

INTRODUCE

General Information

Major:

Financial Management

Duration:

Language of instruction:

24 months

English

Mode of study:

Full time in VNU-IS

Degree:

Master of Financial Management granted by the VNU

Targeted admission:

60 students

Legal document:

Decision 218/QĐ-ĐHQGHN, issued in January 18th, 2017 about authorizing International School, Vietnam National University to perform Master of Finance Management

 

WHY DO YOU CHOOSE THE PROGRAM?

 • Hiểu và vận dụng kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo của ĐHQG Hà Nội.
 • Học viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu.
 • Học viên hiểu và vận dụng kiến thức nền tảng và nâng cao về phân tích kinh tế vi mô và vĩ mô; về tài chính doanh nghiệp; về kế toán quản trị; về phương pháp phân tích định lượng ứng dụng vào phân tích các vấn đề phân tích kinh tế và tài chính.
 • Học viên nắm và vận dụng các kiến thức chuyên sâu về phân tích tài chính doanh nghiệp; kiến thức về chiến lược kinh doanh và quản lí doanh nghiệp.
 • Học viên tốt nghiệp hiểu các kiến thức nền tảng và nâng cao về các vấn đề liên quan trong quản trị tài chính doanh nghiệp.
 • Học viên hiểu và vận dụng kiến thức bao gồm phân tích và quản trị danh mục đầu tư, các thị trường và thể chế tài chính, quản trị rủi ro.
 • Học viên biết được các kiến thức bổ trợ quan trọng liên quan trực tiếp tới hoạt động quản trị tài chính trong doanh nghiệp, bao gồm thuế công ty, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, các công cụ đầu tư tài chính, quản trị các tổ chức/định chế tài chính, quản trị tài chính quốc tế, kiểm soát/quản trị công ty đại chúng (corporate governance).
 • Có kĩ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kĩ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào tạo.

I. General knowledge

– Philosophy

– English for specific purposes

II. Fundamental and specialized knowledge

1. Fundamental knowledge

– Economic Analysis

– Advanced Corporate Finance

– Organization and Management Theories

 

2. Elective Courses (choose 2 among 6 blocks)

– Quantitative Methods in Management and Finance

– Leadership

– Management Accounting

– Services Marketing

– Financial Analysis

– Organizational Behavior

II. Specialized knowledge

1. Required Courses

– Strategic Planning and Management

– Risk Management

– Investment Analysis & Portfolio Management    

2. Elective Courses (choose 3 among 7 blocks)

– Financial Derivatives

– Mergers & Acquisitions

– Corporate Governance

– Corporate Taxation

– Human Resource Management

– International Financial Management 

– Financial Markets and Institutions

Internship

Dissertation

 

The eligible candidates for this program are who have graduated from universities and meet all the requirements from Ministry of Education and Training and Vietnam National University about standard inputs. The candidate selection process is conducted by: Application scanning and Interviewing.

Admission conditions:

 1. Graduated students who have addition certificates of 02-07 subjects (equivalent to 6-21 credits) of VNU-IS or other universities.

–          Graduated from appropriate faculties/majors including Business Administration, Banking and Finance and other majors of Advanced Economic and Banking which meet the following conditions:

+        Business Administration graduates which have the additional certificates equivalent to:

No.

Subject

Number of credits

1

Monetary Economics – Banking

3

2

Corporate Finance

3

 

Total

6

 

+        Banking and Finance and other majors of Advanced Economic and Banking which have the addition certificates equivalent to:

No.

Subject

Number of credits

1

Administrations

3

2

Marketing Principle

3

 

Total

6

 

–    Graduated from related majors with the addition certificates equivalent to:

No.

Subject

Number of credits

     

1

Marketing Principle

3

2

Monetary Economics – Banking

3

3

Administrations

3

4

Corporate Finance

3

 

Total

12

 

–    Graduates from other majors who have the addition certificates equivalent to:

No.

Subject

Number of credits

     

1

Monetary Economics – Banking

3

2

Administrations

3

3

Corporate finance

3

4

Microeconomics

3

5

Accounting Principle

3

6

Marketing Principle

3

7

Macroeconomics

3

 

Total

21

 

 1. Had at least 03 year experience in the applied profession or related profession (from the date of graduation to the date of application).
 2. Had one of the following certificates for language proficiency:

(i) Valid certificate level B2 in the Common European Framework of Reference, issued by 05 accredited training institutions in Vietnam National University (University of Foreign Languages – Vietnam National University, University of Foreign Languages Studies – The University of Danang, Hue University – University Of Foreign Languages, Ho Chi Minh City University of Education, and Hanoi University)

(ii) Valid international English certificates: From IELTS 5.5, TOEFL iBT 61, TOEIC 600; or other equivalent international certificate;

(iii) Bachelor’s, Master’s, or Doctorate Degree awarded by foreign universities with programs taught in English.

135,000,000 VND (equivalent to $6,000).

The tuition fee is converted based on the exchange rate posted by Vietcombank at the payment period. Tuition fee is divided into 03 times of payment.

After graduating, students are eligible to become experts, managers, and executives in finance and investment field with practice or quantitative orientation in both private and government sectors. Students are also able to take part in higher and deeper research activities.

Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình là những nhà giáo có tên tuổi trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, trình độ từ tiến sỹ trở lên, được đào tạo ở các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Úc, Canada… Các giảng viên đều đạt chuẩn về ngoại ngữ để giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh, đồng thời có kiến thức chuyên môn sâu cũng như kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực mình phụ trách giảng dạy. Ngoài ra, Khoa còn có sự trao đổi giảng viên với một sô trường đại học danh tiếng nước ngoài để đưa giảng viên nước ngoài cũng phụ trách giảng dạy một số môn học trong chương trình. Tỉ lệ giảng viên nước ngoài tham gia chương trình chiếm khoảng 30%. Đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước đã tạo nên một cộng đồng và môi trường giáo dục quốc tế tại Khoa.

Chương trình Thu hút học giả của Đại học Quốc gia Hà Nội đặt tại Khoa Quốc tế – ĐHQGHN (gọi tắt là Chương trình) ra đời với mục đích phát huy kinh nghiệm, năng lực, trí tuệ của các học giả đang làm việc tại các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học uy tín trên thế giới để đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Chương trình đồng thời giúp tăng cường chỉ số hội nhập quốc tế của ĐHQGHN nói chung và Khoa Quốc tế nói riêng, tạo động lực, môi trường đào tạo và nghiên cứu quốc tế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Khoa, tiếp nhận chuyển giao công nghệ giảng dạy, nghiên cứu tiên tiến, quản trị đại học của nước ngoài, tăng cường tỷ lệ giảng viên đến từ các trường đại học uy tín nước ngoài giảng dạy tại Khoa.

Các học giả của Chương trình tham gia giảng dạy toàn bộ thời lượng một học phần hoặc phối hợp giảng dạy cùng giảng viên Khoa Quốc tế trong các chương đào tạo triển khai tại Khoa. Việc tổ chức giảng dạy được thực hiện với phương châm khuyến khích giảng viên của Khoa Quốc tế tham gia cùng soạn bài giảng và giảng dạy, hướng dẫn học viên. Trong quá trình này, học viên và giảng viên Khoa Quốc tế sẽ trải nghiệm những phương pháp làm việc, cách tiếp cận mới hiện đang được áp dụng tại các cơ sở đào tạo uy tín ở nước ngoài.

Để phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động này, các học giả của Chương trình sẽ được ưu tiên sắp xếp giảng dạy những môn học mới hoặc đòi hỏi cập nhật phương pháp làm việc, kiến thức mới một cách thường xuyên hoặc những học phần mà hiện nay ở Việt Nam còn thiếu nguồn giảng viên có trình độ cao, đáp ứng tốt yêu cầu của học phần và của Chương trình.

Đội ngũ cán bộ cơ hữu Khoa Quốc tế – ĐHQGHN tham gia đào tạo
STT Họ và tên Năm sinh Học hàm, năm phong Học vị, nước, năm tốt nghiệp Chuyên ngành
 1. Nguyễn Văn Định 1966 PGS, 2006 TS, Việt Nam, 2001 Quản trị tài chính
2. Nguyễn Phú Hưng 1975 TS, Mỹ, 2008 Quản trị kinh doanh và Tài chính
3. Phạm Thị Liên 1974 TS, Úc, 2008 Quản trị Kinh doanh
4. Mai Anh 1977 TS, Pháp, 2011 Quản trị kinh doanh
5. Nguyễn Hải Thanh 1956 PGS, 2003 TS, Ấn Độ, 1996 Toán ứng dụng
6. Lê Đức Thịnh 1979 TS, Mỹ, 2013 Toán
7. Phạm Thị Thủy 1965 TS, Việt Nam, 2015 Ngôn ngữ Anh
Đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm thuộc ĐHQGHN tham gia đào tạo
STT Họ và tên Năm sinh Học hàm, năm phong Học vị, nước, năm tốt nghiệp Chuyên ngành
1. Đào Thị Bích Thủy 1974 TS, Úc, 2000 Kinh tế
2. Trần Huy Phương 1981 TS, Nhật Bản, 2013 Quản trị kinh doanh,
3. Phạm Xuân Hoan 1968 TS, Úc, 2007 Kinh tế
4. Ngô Vi Dũng 1981 TS, Bỉ, 2012 Kinh tế và Quản lí
5. Vũ Đức Nghĩa 1979 TS, Việt Nam, 2012 Kinh tế
6. Đào Tùng 1977 TS, Pháp, 2005 Quản trị kinh doanh/ Marketing
Giảng viên ngoài ĐHQGHN tham gia đào tạo
STT Họ và tên Năm sinh Học hàm, năm phong Học vị, nước, năm tốt nghiệp Chuyên ngành
1. Nguyễn Thị Nguyệt 1978 PGS, 2015 TS, Áo, 2011 Kinh tế học
2. Đào Thị Thanh Bình 1973 TS, Pháp, 2009 Tài chính
3. Hoàng Gia Thư 1977 TS, Mỹ, 2012 Tâm lí học ứng dụng
4. Nguyễn Việt Dũng 1974 PGS, 2012 TS, Pháp, 2005 Tài chính
5. Trần Thăng Long 1976 TS, Úc, 2014 Kinh tế
6. Lý Phương Duyên 1974 PGS, 2015 TS, Việt Nam, 2010 Tài chính – Tín dụng
Giảng viên nước ngoài tham gia đào tạo
STT Họ và tên Năm sinh Học hàm, năm phong Học vị, nước, năm tốt nghiệp Chuyên ngành
1. Nguyễn Đức Khương 1978 GS, 2010 TS, Pháp, 2005 Tài chính
2. Sabri Boubaker 1972 GS, 2010 TS, Pháp, 2006 Tài chính
3. Stephane Goutte 1982 PGS, 2014 TS, Pháp, 2010 Toán và toán ứng dụng
4. Yves Peraudeau 1956 PGS, 2000 TS, Pháp, 1986 Kinh tế