ALUMNI

ALUMNI REGISTRATION FORM


Updating registration information for alumni to create a strong VNU-IS alumni community

ALUMNI SUCCESS STORY


Câu chuyện thành công từ các cựu sinh viên ưu tú

Con đường chinh phục học bổng…
Cao Thanh Xuân – Người đua số
Đào Tiểu My
Nguyễn Trọng Quyền
Bùi Thị Hà Trang

ALUMNI’S CONTACT


Connecting VNU-IS Alumni community

NEWS – ALUMNI


News – Alumni activities