ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP

Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IS) luôn không ngừng tìm kiếm cơ hội để thiết lập và phát triển quan hệ đối tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia. Với danh mục hơn 120 doanh nghiệp đa ngành, chúng tôi tin rằng bằng hợp tác, chúng ta có thể tạo nên những giá trị lớn cho sinh viên và đóng góp cho sự phát triển bền vững của cả hai bên.

Quyền lợi khi là đối tác của VNUIS:
– Cơ hội tiếp cận, chọn lọc và tuyển dụng nguồn nhân lực là các sinh viên được đào tạo bài bản của Trường Quốc tế.

– Quảng bá hình ảnh, thương hiệu và sản phẩm của đối tác trực tiếp tới sinh viên thuộc và mạng lưới đối tác trong và ngoài nước của Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua các sự kiện như: Job Fair hằng năm, các hoạt động workshops hướng nghiệp, chuyến thăm quan doanh nghiệp, và các kênh truyền thông như website, Facebook, phương tiện truyền thông đại chúng và các ấn phẩm quảng bá khác.
– Thiết lập quan hệ đối tác với các đối tác trong và ngoài nước của Trường Quốc tế.
– Cơ hội nhận được những chính sách ưu đãi về học phí khi đăng ký học các chương trình đào tạo sau đại học tại Trường Quốc tế.


Một số đối tác tiêu biểu của Trường Quốc tế

Một số hình ảnh của sự kiện Job Fair thường niên, nơi quy tụ và đón đầu hàng trăm cơ hội tuyển dụng của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.