ĐỐI TÁC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị đào tạo uy tín với môi trường hội nhập quốc tế cao, đa dạng ngành học và nhiều chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học toàn diện. Thiết lập mối quan hệ với nhiều trường đại học trên thế giới là lợi thế lớn của Khoa trong hoạt động trao đổi học tập và văn hóa đối với giảng viên và sinh viên quốc tế. 

HỒ SƠ TÀI TRỢ