ĐĂNG KÝ THAM GIA BAN ĐIỀU HÀNH CỰU SINH VIÊN

Nhằm mục đích xây dựng và phát triển cộng đồng cựu sinh viên Trường Quốc tế vững mạnh, tiến tới xây dựng các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trường, Trường Quốc tế – ĐHQGHN đề nghị cựu sinh viên cùng hỗ trợ và chung tay góp sức tham gia Ban Điều hành cựu sinh viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *