CỰU SINH VIÊN

ĐĂNG KÝ GIA NHẬP #ISAN


Mạng lưới cựu sinh viên Trường Quốc tế – ĐHQGHN #iSAN với mục đích hỗ trợ và phát triển hoạt động cựu sinh viên, xây dựng các hoạt động cựu sinh hỗ trợ cựu sinh và cựu sinh hỗ trợ nhà trường

CHÂN DUNG CỰU SINH VIÊN


Chân dung các cựu sinh cùng câu chuyện chia sẻ

BAN ĐIỀU HÀNH CỰU SINH VIÊN


TIN TỨC – HOẠT ĐỘNG #iSAN