Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Dịch vụ tham vấn

Trang chủ > Dịch vụ tham vấn

Các dịch vụ hỗ trợ tâm lý thường xuyên và khẩn cấp trong địa bàn thành phố Hà Nội


Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về quy trình tư vấn tại đây và về dịch vụ tâm lý cho sin...


Chuỗi mini-workshop sức khỏe tâm lý, kỹ năng sống mang tên Wellbeing do Dịch vụ tư vấn, Phòng CTHSSV...


Phương chấm của dịch vụ tham vấn tâm lý, VNU-IS: LẮNG NGHE, THẤU HIỂU, TÔN TRỌNG và CHIA SẺ


Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho sinh viên theo chuẩn quốc tế cũng như tạo môi trường học tập th...