Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2021-2022

Phòng CTHSSV Trường Quốc tế  – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi tắt là học bổng Yamada) năm học 2021-2022 cho sinh viên như sau:

Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2020-2021. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021.

– Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn – Hội; tham gia nghiên cứu khoa học; có đóng góp trong các hoạt động xã hội cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn/cần hỗ trợ kinh phí để học tập.

Giá trị mỗi suất học bổng: 200 USD/sinh viên.

Chỉ tiêu học bổng: 03 sinh viên

Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bản tự giới thiệu của sinh viên (theo mẫu);

– Bảng điểm năm học 2020-2021 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2021.

– Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng và chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản (đánh máy, có độ dài khoảng 1 – 2 trang A4);

– Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng (đánh máy, có độ dài khoảng 1 – 2 trang A4);

– Các chứng nhận về thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong năm học 2020-2021… (nếu có).

Hồ sơ sinh viên gửi dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên.

Hồ sơ gửi về: Ms. Hương Giang (giangnh@isvnu.vn – 0862966068) – Phòng CTHSSV, 303 Nhà C, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Deadline: 20/01/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *