Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2021-2022

Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

  • Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2020 – 2021;

  • Là sinh viên năm thứ 3, năm thứ 4.

Tiêu chuẩn: Khoa Quốc tế được 02 suất học bổng

Giá trị mỗi suất học bổng: 340 USD/sinh viên/năm học.

Hồ sơ đăng ký học bổng

  • Bảng điểm năm học 2020 – 2021, bằng tiếng Anh của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

  • Bản tự giới thiệu của sinh viên viết bằng Tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet, theo mẫu);

  • Bản photo các chứng nhận: Chứng chỉ ngoại ngữ, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh gia đình…(nếu có).

Lưu ý: sinh viên hãy nộp dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên

Deadlinemuộn nhất Thứ 6 (8/10/2021) cho Cô Nguyễn Thị Hương Giang, Phòng CTHSSV – 303 nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum

Thông tin liên hệ

  • Email: giangnh@isvnu.vn

  • SĐT: 0862966068

  • Địa chỉ: phòng Công tác học sinh sinh viên, Phòng 303 nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *