Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Đào Tiểu My

Cựu sinh viên ngành Quản lý (Marketing/Khởi nghiệp)

Công việc hiện tại: Branding and Communication Executive - MSGI Việt Nam

"Theo học ngành Quản lý, mình có 5 năm trải nghiệm và phát triển rất nhiều. Mình rất tâm đắc với các thầy cô giảng viên tại Khoa. Thầy cô giảng dạy hay, rất tận tình và quan tâm đến sinh viên - như những người bạn vậy. Môi trường tại Khoa rất năng động, với nhiều hoạt động được thiết kế để sinh viên phát triển toàn diện. 

Ngành quản lý giúp mình học được nhiều điều áp dụng cho công việc hiện nay. Thứ nhất, ngành quản lý với các môn học trải nghiệm, các dự án thực tế đã giúp mình có được tinh thần chủ động trong việc tìm kiếm và học hỏi. Điều thứ hai đó mình đã học được là sự cẩn thận, cầu toàn trong công việc. Với sự nghiêm khắc của các thầy cô giảng viên, cùng giáo trình giảng dạy chất lượng, mình đã trở thành một con người tự tin theo đuổi công việc mà bản thân muốn làm."

Đào Tiểu My

Cựu sinh viên ngành Quản lý (Marketing/Khởi nghiệp)

Công việc hiện tại: Branding and Communication Executive - MSGI Việt Nam

"Theo học ngành Quản lý, mình có 5 năm trải nghiệm và phát triển rất nhiều. Mình rất tâm đắc với các thầy cô giảng viên tại Khoa. Thầy cô giảng dạy hay, rất tận tình và quan tâm đến sinh viên - như những người bạn vậy. Môi trường tại Khoa rất năng động, với nhiều hoạt động được thiết kế để sinh viên phát triển toàn diện. 

Ngành quản lý giúp mình học được nhiều điều áp dụng cho công việc hiện nay. Thứ nhất, ngành quản lý với các môn học trải nghiệm, các dự án thực tế đã giúp mình có được tinh thần chủ động trong việc tìm kiếm và học hỏi. Điều thứ hai đó mình đã học được là sự cẩn thận, cầu toàn trong công việc. Với sự nghiêm khắc của các thầy cô giảng viên, cùng giáo trình giảng dạy chất lượng, mình đã trở thành một con người tự tin theo đuổi công việc mà bản thân muốn làm."