Category Archives: Cẩm nang hướng nghiệp

KHỞI ĐẦU HÀNH TRÌNH VẠN DẶM

Các em học sinh, sinh viên thân mến, chúng ta vẫn đang hằng ngày bước đi trên con đường riêng của cuộc đời mình, trăm ngàn sự lựa chọn chính là trăm ngàn ngã rẽ. Mỗi ngã rẽ ấy lại đòi hỏi chúng ta phải đi chậm lại, phải nhìn kỹ và nhìn xa hơn.