Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

THẠC SĨ NGHIÊN CỨU VÀ TÁC NGHIỆP MARKETING

GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu về Đại học Nantes - Pháp

Trường Đại học Nantes (Cộng hòa Pháp) là trường đại học lớn thứ hai của Cộng hòa Pháp tính theo số lượng sinh viên. Trường là trung tâm nghiên cứu và đào tạo đa ngành với khoảng 33.500 sinh viên, trong đó có 3.684 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trường Đại học Nantes có thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực như: Ngôn ngữ, Văn học, Nghệ thuật, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kĩ thuật, Công nghệ, Sức khoẻ, Kinh tế, Quản lí và Luật.
Website: www.uni-nantes.fr

Tên chương  trình   Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing
Thời gian đào tạo

18 tháng

Ngôn ngữ đào tạo Tiếng Anh

Mô hình đào tạo

Học toàn phần tại Khoa Quốc tế, các học viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ đầu vào được Khoa tăng cường trước khi xét tuyển để đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình học, hoc viên được hỗ trợ về Tiếng Anh..

Văn bằng

Thạc sĩ Nghiên cứu và tác nghiệp Marketing
Đơn vị đào tạo Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Nantes - CH Pháp

Đơn vị cấp bằng

Đại học Nantes - CH Pháp

Chương trình bao gồm 24 học phần, thực tập thực tế và báo cáo tốt nghiệp (60 tín chỉ)
* Các môn học:
- Phân tích chiến lược đa dạng cạnh tranh

- Hành vi người tiêu dùng
- Luật sở hữu trí tuệ và công nghiệp

- Luật tiêu dùng và cạnh tranh
- Nghiên cứu theo đặt hàng và thiết kế nghiên cứu

- Công cụ truyền thông
- Tư duy thiết kế

- Tiếng Pháp và Văn hóa Pháp
- Phương pháp định tính

- Ký hiệu học
- Khoa học xã hội nhân văn và phân tích dữ liệu

- Phân tích dữ liệu văn bản
- Thiết kế bảng hỏi,chọn mẫu và thu thập dữ liệu

- Dự báo bán hàng và kênh thông tin
- Xử lý dữ liệu nghiên cứu định lượng

- Các kĩ thuật mới trong phân tích dữ liệu
- Marketing dịch vụ

- Marketing mua và phân phối
- Marketing tác nghiệp và mạng xã hội

- Phát triển ra phạm vi quốc tế
- Hội thảo chuyên đề

- Phân đoạn thị trường
- Quản lý dự án marketing

- Dự án cá nhân và nghề nghiệp

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể trở thành những chuyên gia Marketing, truyền thông giỏi, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong tổ chức, doanh nghiệp.

Hình thức tuyển sinh: Chương trình tuyển chọn ứng viên đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đại học đối tác quy định, theo phương thức xét tuyển qua hai vòng: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ nghiên cứu và tác nghiệp marketing


Trang chủ > Tuyển sinh > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC | ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI CẤP BẰNG

GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Đại học Nantes - Pháp

Trường Đại học Nantes (Cộng hòa Pháp) là trường đại học lớn thứ hai của Cộng hòa Pháp tính theo số lượng sinh viên. Trường là trung tâm nghiên cứu và đào tạo đa ngành với khoảng 33.500 sinh viên, trong đó có 3.684 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trường Đại học Nantes có thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực như: Ngôn ngữ, Văn học, Nghệ thuật, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kĩ thuật, Công nghệ, Sức khoẻ, Kinh tế, Quản lí và Luật.
Website: www.uni-nantes.fr

Tên chương  trình   Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing
Thời gian đào tạo

18 tháng

Ngôn ngữ đào tạo Tiếng Anh

Mô hình đào tạo

Học toàn phần tại Khoa Quốc tế, các học viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ đầu vào được Khoa tăng cường trước khi xét tuyển để đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình học, hoc viên được hỗ trợ về Tiếng Anh..

Văn bằng

Thạc sĩ Nghiên cứu và tác nghiệp Marketing
Đơn vị đào tạo Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Nantes - CH Pháp

Đơn vị cấp bằng

Đại học Nantes - CH Pháp

Vì sao bạn nên chọn chương trình!

Chương trình bao gồm 24 học phần, thực tập thực tế và báo cáo tốt nghiệp (60 tín chỉ)
* Các môn học:
- Phân tích chiến lược đa dạng cạnh tranh

- Hành vi người tiêu dùng
- Luật sở hữu trí tuệ và công nghiệp

- Luật tiêu dùng và cạnh tranh
- Nghiên cứu theo đặt hàng và thiết kế nghiên cứu

- Công cụ truyền thông
- Tư duy thiết kế

- Tiếng Pháp và Văn hóa Pháp
- Phương pháp định tính

- Ký hiệu học
- Khoa học xã hội nhân văn và phân tích dữ liệu

- Phân tích dữ liệu văn bản
- Thiết kế bảng hỏi,chọn mẫu và thu thập dữ liệu

- Dự báo bán hàng và kênh thông tin
- Xử lý dữ liệu nghiên cứu định lượng

- Các kĩ thuật mới trong phân tích dữ liệu
- Marketing dịch vụ

- Marketing mua và phân phối
- Marketing tác nghiệp và mạng xã hội

- Phát triển ra phạm vi quốc tế
- Hội thảo chuyên đề

- Phân đoạn thị trường
- Quản lý dự án marketing

- Dự án cá nhân và nghề nghiệp

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể trở thành những chuyên gia Marketing, truyền thông giỏi, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong tổ chức, doanh nghiệp.

Hình thức tuyển sinh: Chương trình tuyển chọn ứng viên đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đại học đối tác quy định, theo phương thức xét tuyển qua hai vòng: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ nghiên cứu và tác nghiệp marketing