Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, BẢO HIỂM (ĐÔNG NAM Á) (MFM)

GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu về Đại học Nantes - Pháp

Trường Đại học Nantes (Cộng hòa Pháp) là trường đại học lớn thứ hai của Cộng hòa Pháp tính theo số lượng sinh viên. Trường là trung tâm nghiên cứu và đào tạo đa ngành với khoảng 33.500 sinh viên, trong đó có 3.684 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trường Đại học Nantes có thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực như: Ngôn ngữ, Văn học, Nghệ thuật, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kĩ thuật, Công nghệ, Sức khoẻ, Kinh tế, Quản lí và Luật.
Website: www.uni-nantes.fr

Tên chương  trình   Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm (Đông Nam Á) (FBA)
Thời gian đào tạo

18 tháng

Ngôn ngữ đào tạo Tiếng Anh

Mô hình đào tạo

Học toàn phần tại Khoa Quốc tế, các học viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ đầu vào được Khoa tăng cường trước khi xét tuyển để đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình học, hoc viên được hỗ trợ về Tiếng Anh..

Văn bằng

Thạc sĩ Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm (Đông Nam Á) (FBA)
Đơn vị đào tạo Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Nantes - CH Pháp

Đơn vị cấp bằng

Đại học Nantes - CH Pháp

 

Trang chủ > Tuyển sinh > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC | ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI CẤP BẰNG

GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Đại học Nantes - Pháp

Trường Đại học Nantes (Cộng hòa Pháp) là trường đại học lớn thứ hai của Cộng hòa Pháp tính theo số lượng sinh viên. Trường là trung tâm nghiên cứu và đào tạo đa ngành với khoảng 33.500 sinh viên, trong đó có 3.684 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trường Đại học Nantes có thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực như: Ngôn ngữ, Văn học, Nghệ thuật, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kĩ thuật, Công nghệ, Sức khoẻ, Kinh tế, Quản lí và Luật.
Website: www.uni-nantes.fr

Tên chương  trình   Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm (Đông Nam Á) (FBA)
Thời gian đào tạo

18 tháng

Ngôn ngữ đào tạo Tiếng Anh

Mô hình đào tạo

Học toàn phần tại Khoa Quốc tế, các học viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ đầu vào được Khoa tăng cường trước khi xét tuyển để đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình học, hoc viên được hỗ trợ về Tiếng Anh..

Văn bằng

Thạc sĩ Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm (Đông Nam Á) (FBA)
Đơn vị đào tạo Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Nantes - CH Pháp

Đơn vị cấp bằng

Đại học Nantes - CH Pháp

 

Vì sao bạn nên chọn chương trình!