Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA)

GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu về trường Đại học Help - Malaysia

Trường Đại học HELP (Malaysia) là một trong những trung tâm giáo dục bậc cao của Malaysia, với 12.000 sinh viên, trong đó có 2.000 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trường Đại học HELP có các thế mạnh về các ngành kinh doanh, quản trị và công nghệ thông tin. Trường có các chuyên ngành đào tạo về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Khởi sự doanh nghiệp, Công nghệ thông tin, Luật, Tâm lí, Quản trị du lịch và khách sạn.
Website: www.help.edu.my

Tên chương  trình   Quản trị kinh doanh (MBA)
Thời gian đào tạo

20 tháng

Ngôn ngữ đào tạo Tiếng Anh

Mô hình đào tạo

Học toàn phần tại Khoa Quốc tế, các học viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ đầu vào được Khoa tăng cường trước khi xét tuyển để đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình học, hoc viên được hỗ trợ về Tiếng Anh..

Văn bằng

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Đơn vị đào tạo Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học HELP - Malaysia

Đơn vị cấp bằng

Đại học HELP - Malaysia

 

STT

Mã môn học

Tên môn học

Số giờ

Số tín chỉ

Giờ GV nước ngoài

Giờ GV Việt Nam

1.

CRM500

Phương pháp luận nghiên cứu

Case & Research Methodology

16

 

 

2.

ACC501

Kế toán doanh nghiệp và tài chính

Business Accounting & Finance

20

16

4

3.

MGT513

Quản trị chuỗi cung ứng

Supply Chain Management

20

16

4

4.

MGT514

Đánh giá và Quản trị dự án

Project Evaluation & Management

20

16

4

5.

ECO501

Kinh tế học kinh doanh

Business Economics

20

16

4

6.

FIN501

Tài chính doanh nghiệp

Corporate Finance

20

16

4

7.

MGT502

Môi trường kinh doanh Châu Á

Asian Business Environment

20

16

4

8.

HRM501

Quản trị nguồn nhân lực

Human Resource Management

20

16

4

9.

MGT508

Quản trị sản xuất

Operation Management

20

16

4

10.

MGT505

Kinh doanh quốc tế

International Business

20

16

4

11.

MGT503

Đạo đức kinh doanh

Business Ethics

20

16

4

12.

MKT501

Quản trị marketing

Marketing Management

20

16

4

13.

MGT510

Quản trị chiến lược

Strategic Management

20

16

4

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể trở thành những nhà điều hành, quản trị doanh nghiệp, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong công ty. Họ cũng có thể đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo của các phòng ban chuyên trách trong đơn vị về các lĩnh vực của kinh doanh như Nhân sự, Sản xuất, Marketing,…

Chương trình tuyển chọn các ứng viên đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đại học đối tác quy định, theo phương thức xét tuyển qua hai vòng: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.

 


Trang chủ > Tuyển sinh > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC | ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI CẤP BẰNG

GIỚI THIỆU

Giới thiệu về trường Đại học Help - Malaysia

Trường Đại học HELP (Malaysia) là một trong những trung tâm giáo dục bậc cao của Malaysia, với 12.000 sinh viên, trong đó có 2.000 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trường Đại học HELP có các thế mạnh về các ngành kinh doanh, quản trị và công nghệ thông tin. Trường có các chuyên ngành đào tạo về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Khởi sự doanh nghiệp, Công nghệ thông tin, Luật, Tâm lí, Quản trị du lịch và khách sạn.
Website: www.help.edu.my

Tên chương  trình   Quản trị kinh doanh (MBA)
Thời gian đào tạo

20 tháng

Ngôn ngữ đào tạo Tiếng Anh

Mô hình đào tạo

Học toàn phần tại Khoa Quốc tế, các học viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ đầu vào được Khoa tăng cường trước khi xét tuyển để đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình học, hoc viên được hỗ trợ về Tiếng Anh..

Văn bằng

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Đơn vị đào tạo Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học HELP - Malaysia

Đơn vị cấp bằng

Đại học HELP - Malaysia

 

Vì sao bạn nên chọn chương trình!

STT

Mã môn học

Tên môn học

Số giờ

Số tín chỉ

Giờ GV nước ngoài

Giờ GV Việt Nam

1.

CRM500

Phương pháp luận nghiên cứu

Case & Research Methodology

16

 

 

2.

ACC501

Kế toán doanh nghiệp và tài chính

Business Accounting & Finance

20

16

4

3.

MGT513

Quản trị chuỗi cung ứng

Supply Chain Management

20

16

4

4.

MGT514

Đánh giá và Quản trị dự án

Project Evaluation & Management

20

16

4

5.

ECO501

Kinh tế học kinh doanh

Business Economics

20

16

4

6.

FIN501

Tài chính doanh nghiệp

Corporate Finance

20

16

4

7.

MGT502

Môi trường kinh doanh Châu Á

Asian Business Environment

20

16

4

8.

HRM501

Quản trị nguồn nhân lực

Human Resource Management

20

16

4

9.

MGT508

Quản trị sản xuất

Operation Management

20

16

4

10.

MGT505

Kinh doanh quốc tế

International Business

20

16

4

11.

MGT503

Đạo đức kinh doanh

Business Ethics

20

16

4

12.

MKT501

Quản trị marketing

Marketing Management

20

16

4

13.

MGT510

Quản trị chiến lược

Strategic Management

20

16

4

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể trở thành những nhà điều hành, quản trị doanh nghiệp, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong công ty. Họ cũng có thể đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo của các phòng ban chuyên trách trong đơn vị về các lĩnh vực của kinh doanh như Nhân sự, Sản xuất, Marketing,…

Chương trình tuyển chọn các ứng viên đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đại học đối tác quy định, theo phương thức xét tuyển qua hai vòng: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.